Oct 23, 2020   11:38 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Identification number: 54646
University e-mail: jana.sugarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Metals and Plastics Forming (UVTE MTF)

     
          Projects     
Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.State
Final thesis
Until
Details
1.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gabriela Blahová
Vplyv opracovania strižnej hrany nástroja na jej trvanlivosť
May 2016Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Viktor Floriš
Možnosti modifikácie povrchov aktívnych častí tvárniacich nástrojov
May 2017Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktor Floriš
Optimization of CNC metal spinning proces
April 2019
Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dominika Forrová
Sheet metal forming processes optimization in the company AJ Metal Design, a. s.
April 2018
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Frnčík, PhD.
Modifikácia tribologických vlastností nástrojových ocelí laserovým textúrovaním
May 2015
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Martin Frnčík, PhD.
The influence of technological and geometrical parameters of the conventional metal spinning process on macro and micro-geometrical characteristics of the spun parts
May 2019Displaying the final thesis
7.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Martin Frnčík, PhD.
Vplyv technologických a geometrických parametrov konvenčného tlačenia na makro a mikrogeometrické charakteristiky výtvarku
May 2018Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Frnčík, PhD.
Znižovanie trenia v procesoch tvárnenia
May 2013
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Galbavý
Metódy určovania plastickej deformácie materiálu v procesoch tvárnenia
May 2014
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rastislav Gálik
Modification of functional parts of sheet metal forming tools
April 2019
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Dominika Hrušovská
Experimentálna analýza vlastností povrchových vrstiev výtvarkov vyrobených technológiou tlačenia
May 2010
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Hulej
Deformačné stavy materiálu po operáciách tlačenia
May 2010
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Rastislav Jalakša
Technológia Tailor Blanks a jej aplikácie v automobilovom priemysle
May 2016
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Peter Juráň
Návrh a testovanie životnosti povlakov strižných a ťažných nástrojov
May 2016Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kapsa
Vplyv stratégie pohybu tlačného nástroja na kvalitatívne charakteristiky výtlačku
May 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Kollár
Počítačová podpora hodnotenia napäťovo-deformačných stavov materiálu
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Kolník
Využitie teórie skupinovej technológie pri návrhu technologického postupu výroby výtvarkov z tenkých plechov
May 2010Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alexandra Krajčová
Hodnotenie pretvorenia materiálu v procesoch tvárnenia
May 2017
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Mošať
Optimalizácia procesu výroby klietok valivých ložísk
May 2010
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Anton Moško
The influence of the laser texture element shape on the tribological properties in the forming processes
April 2018
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Emil Packa
Optimization of the production of the hydrodynamic converter in company ZF Slovakia, a. s.
April 2018
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Pavlus
Procesy tvárnenia na princípe inkrementálneho pretvorenia materiálu
May 2013
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dušan Petrík
Hodnotenie tribologických vlastností laserom textúrovaných nástrojových ocelí pre aplikácie v procesoch tvárnenia
May 2016
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Šantavý
Technológia Tailored Blanks a jej aplikácie v automobilovom priemysle
June 2010
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Tomašovič
Optimization of the production of the digestor in company FOR Clean, a. s.
April 2018
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Tomašovič
Návrh technologických postupov s podporou počítača
May 2010
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Tomeček
Hodnotenie tvarovej presnosti výtvarkov z tenkých plechov, využitím technológie 3D bezkontaktného skenovania
May 2010
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress