18. 9. 2020  8:56 Eugénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Identifikačné číslo: 54646
Univerzitný e-mail: jana.sugarova [at] stuba.sk
 

     Výučba     Záverečná práca
     
     
Vedené práce
     
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Matúš Benian
Optimalizácia procesu CNC konvenčného tlačenia
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Gabriela Blahová
Vplyv opracovania strižnej hrany nástroja na jej trvanlivosť
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Viktor Floriš
Možnosti modifikácie povrchov aktívnych častí tvárniacich nástrojov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktor Floriš
Optimalizácia procesu CNC konvenčného tlačenia
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Forrová
Optimalizácia výroby plošných výtvarkov vo firme AJ Metal Design, a. s.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Frnčík, PhD.
Modifikácia tribologických vlastností nástrojových ocelí laserovým textúrovaním
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Martin Frnčík, PhD.
The influence of technological and geometrical parameters of the conventional metal spinning process on macro and micro-geometrical characteristics of the spun parts
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Martin Frnčík, PhD.
Vplyv technologických a geometrických parametrov konvenčného tlačenia na makro a mikrogeometrické charakteristiky výtvarku
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Martin Frnčík, PhD.
Znižovanie trenia v procesoch tvárnenia
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Marek Galbavý
Metódy určovania plastickej deformácie materiálu v procesoch tvárnenia
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Gálik
Modifikácia funkčných častí nástrojov v procesoch plošného tvárnenia
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Hrušovská
Experimentálna analýza vlastností povrchových vrstiev výtvarkov vyrobených technológiou tlačenia
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Hulej
Deformačné stavy materiálu po operáciách tlačenia
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Rastislav Jalakša
Technológia Tailor Blanks a jej aplikácie v automobilovom priemysle
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Juráň
Návrh a testovanie životnosti povlakov strižných a ťažných nástrojov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Kapsa
Vplyv stratégie pohybu tlačného nástroja na kvalitatívne charakteristiky výtlačku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Kollár
Počítačová podpora hodnotenia napäťovo-deformačných stavov materiálu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Kolník
Využitie teórie skupinovej technológie pri návrhu technologického postupu výroby výtvarkov z tenkých plechov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alexandra Krajčová
Hodnotenie pretvorenia materiálu v procesoch tvárnenia
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marek Mošať
Optimalizácia procesu výroby klietok valivých ložísk
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Anton Moško
Vplyv tvaru prvku laserom textúrovanej štruktúry povrchu na tribologické vlastnosti v procesoch tvárnenia
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Emil Packa
Optimalizácia výroby veka hydrodynamického meniča v podmienkach firmy ZF Slovakia, a. s.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Pavlus
Procesy tvárnenia na princípe inkrementálneho pretvorenia materiálu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dušan Petrík
Hodnotenie tribologických vlastností laserom textúrovaných nástrojových ocelí pre aplikácie v procesoch tvárnenia
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Daniel Šantavý
Technológia Tailored Blanks a jej aplikácie v automobilovom priemysle
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Tomašovič
Optimalizácia výroby digestora vo firme FOR Clean, a. s.
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Tomašovič
Návrh technologických postupov s podporou počítača
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Tomeček
Hodnotenie tvarovej presnosti výtvarkov z tenkých plechov, využitím technológie 3D bezkontaktného skenovania
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná