18. 9. 2020  10:25 Eugénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Identifikačné číslo: 54646
Univerzitný e-mail: jana.sugarova [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Výučba
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
     Konferencie
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1 Implementácia princípov Blended Learningu do výučby programovania CNC výrobných strojov a zariadení s pokrokovou kinematickou štruktúrou
KEGA
spoluriešiteľ01.01.2014
31.12.2016
2 Inovačné metódy úpravy povrchových vrstiev nástrojov na plošné tvárnenie -- výskum a vývojP. ŠugárNanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologiesspoluriešiteľ
01.01.2015
31.12.2017
3 Inovatívne postupy výučby výrobných technológií a materiálov na báze eletronického vzdelávania.
KEGA
zodpovedný riešiteľ
01.01.2008
31.12.2010
4
 Povlakovanie povrchu práškovo metalurgického titánu pôsobením elektromagnetického žiarenia a pracovnej atmosféry, štúdium mikroštruktúry a vybraných vlastností povlakovP. ŠugárVEGAspoluriešiteľ01.01.2020
31.12.2022
5
 Skvalitnenie a inovácia edukačného procesu vo výučbe predmetov zameraných na modelovanie a simuláciu technologických procesov
KEGA
spoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
6
 Štúdium fyzikálnych a mechanických vlastnosti, obrobiteľnosti a povrchovej úpravy Ti a Ti kompozitov pripravených práškovou metalurgiouP. ŠugárVEGAspoluriešiteľ
01.01.2017
31.12.2019
7
P. Šugár
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2011
31.12.2014
8
 Uplatnenie nástrojov gejmifikácie v projektovom manažmenteJ. ŠujanováKEGA
spoluriešiteľ
01.01.201831.12.2020
9
 Výskum metalurgického spájania a ďalších technologických procesov spracovania horčíkových a iných ľahkých zlliatin progresívnymi a ekologicky vhodnými technológiami.VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2012
31.12.2014
10
 Výskum procesov konvenčného tlačenia duplexných a superduplexných ocelíJ. ŠugárováAPVV - Bilaterálna spolupráca zodpovedný riešiteľ
01.01.2016
31.12.2017
11APVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.05.2011
31.10.2014
12 Výskum technológie laserového textúrovania povrchu pre potreby optimalizácie tribologických podmienok v procesoch plošného tvárneniaP. ŠugárVEGA
spoluriešiteľ
01.01.2015
31.12.2018
13 Výskum vlastností zvarových spojov duplexných a superduplexných ocelíK. UlrichAPVV - Všeobecná výzva
spoluriešiteľ
01.10.2013
31.12.2016
14
 Výskum, vývoj a aplikácia metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálu pre optimalizáciu technologického procesu tvárnenia kovov a plastov.
VEGA
spoluriešiteľ
01.01.2012
31.12.2015
15P. ŠugárKEGAspoluriešiteľ01.01.2018
31.12.2020
16
P. Šugár
KEGA
spoluriešiteľ01.01.2019
31.12.2021

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešenýschválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne