Oct 25, 2020   3:49 p.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Identification number: 54646
University e-mail: jana.sugarova [at] stuba.sk
 

Contacts     Lesson     Final thesis     
     
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Habilitation thesis
Thesis title:
A study of metal spun parts properties
Written by (author):
Department:
Opponent 1:
Opponent 2:prof. Ing. Emil Spišák, CSc.
Opponent 3:
prof. Ing. Milan Brožek, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Štúdium vlastností výtvarkov vyrobených technológiou konvenčného tlačenia
Summary:Práca prináša komplexný pohľad na súčasný stav poznania a smery rozvoja technológie výroby dutých tenkostenných osovosymetrických súčiastok technológiou tlačenia. Teoretická časť práce sa zameriava na klasifikáciu procesov tlačenia, mechanizmy plastického pretvorenia materiálu a vplyv vybraných parametrov procesu na kvalitatívne ukazovatele výtvarku. Súčasťou práce sú výsledky vlastného experimentálneho výskumu autorky, orientovaného na definovanie vplyvu vstupných technologických, geometrických a materiálových parametrov procesu konvenčného tlačenia na výstupné kvalitatívne ukazovatele výtlačkov vyrobených z nízko a stredne uhlíkových ocelí, koróziivzdorných ocelí, zliatin hliníka a medi. Podrobne sú opísané postupy a výsledky experimentálneho výskumu deformačných stavov materiálu po procese tlačenia, výskumu integrity povrchových vrstiev procesom generovaných plôch, rozmerovej a tvarovej presnosti výtvarku, ako aj vplyvu pretvorenia materiálu na zmeny jeho koróznej stálosti.
Key words:
kovotlačenie , deformácia materiálu, výtvarok

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited