23. 9. 2020  5:20 Zdenka
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Identifikačné číslo: 54646
Univerzitný e-mail: jana.sugarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Katedra tvárnenia kovov a plastov (UVTE MTF)

Kontakty          
Záverečná práca
          
     
Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Štúdium vlastností výtvarkov vyrobených technológiou konvenčného tlačenia
Autor:
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
Pracovisko: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Štúdium vlastností výtvarkov vyrobených technológiou konvenčného tlačenia
Abstrakt:
Práca prináša komplexný pohľad na súčasný stav poznania a smery rozvoja technológie výroby dutých tenkostenných osovosymetrických súčiastok technológiou tlačenia. Teoretická časť práce sa zameriava na klasifikáciu procesov tlačenia, mechanizmy plastického pretvorenia materiálu a vplyv vybraných parametrov procesu na kvalitatívne ukazovatele výtvarku. Súčasťou práce sú výsledky vlastného experimentálneho výskumu autorky, orientovaného na definovanie vplyvu vstupných technologických, geometrických a materiálových parametrov procesu konvenčného tlačenia na výstupné kvalitatívne ukazovatele výtlačkov vyrobených z nízko a stredne uhlíkových ocelí, koróziivzdorných ocelí, zliatin hliníka a medi. Podrobne sú opísané postupy a výsledky experimentálneho výskumu deformačných stavov materiálu po procese tlačenia, výskumu integrity povrchových vrstiev procesom generovaných plôch, rozmerovej a tvarovej presnosti výtvarku, ako aj vplyvu pretvorenia materiálu na zmeny jeho koróznej stálosti.
Kľúčové slová:
kovotlačenie , deformácia materiálu, výtvarok

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene