Sep 22, 2020   7:56 p.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

PaedDr. Andrea Dawson
Identification number: 54804
University e-mail: andrea.dawson [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Institute of Communication and Applied Linguistics (FEEIT)

Contacts
     
     Publications
     

The following list contains all information available to the publication.

DAWSON, A. Kvalita, kvantita a opodstatnenosť rečového prejavu učiteľa vo vyučovaní cudzích jazykov. In Výchova a vzdelávanie 2018 : Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, p. 16--17. ISBN 978-80-8152-638-1.

Original name:
Kvalita, kvantita a opodstatnenosť rečového prejavu učiteľa vo vyučovaní cudzích jazykov
English name: Quality, quantity and meaningfulness of teacher talk in foreign language teaching
Written by (author): PaedDr. Andrea Dawson (100%)
Department:
Institute of Communication and Applied Linguistics
Kind of publication:
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
Collection:
Výchova a vzdelávanie 2018 : Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi
Subtitle:
Starting page:
16
Up to page: 17
Number of pages:
2
Original language:
Slovak
Publication category: AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií
Scientific field:
Key words:
slovak: sebareflexia, facilitátor, rečový prejav učiteľa, efektivita vyučovania, cudzie jazyky
Year of submission:
2018
Year of transmission:
2018
 
Entry made by:
PaedDr. Andrea Dawson
Last change:
11/24/2018 22:22 (Data import from library)


Source specification:

Výchova a vzdelávanie 2018 : Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISBN 978-80-8152-638-1.

Original name:
Výchova a vzdelávanie 2018 : Pedagóg 21. storočia a jeho perspektívy v edukačnej praxi
English name:
Czech name:
Editor:
Kind of publication:
conference proceedings
ISBN:
978-80-8152-638-1
Publisher:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Place of publishing: Košice
Issue and volume number:
Year of publication:
2018
Issue number:
Number of pages:
Type of scope:
Kind of collection:
Entry:
Original language:
Description in original language:
Description in English:
Description in Czech:
Year of submission:
2018
Year of transmission:
Last change:
01/19/2019 22:21 (Data import from library)