Jan 24, 2020   2:48 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Anna Predajnianska
Identification number: 54857
University e-mail: anna.predajnianska [at] stuba.sk
 
Student

Contacts     Graduate     Lesson     Publications     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Complex energy renovation of a single-family house at the level of standard of 21th century
Sánka, Imrich -- Predajnianska, Anna -- Petráš, Dušan
Komplexná obnova rodinného domu na úroveň štandardu 21. storočia. In Komplexná obnova bytových domov 2019. Energetická náročnosť a kvalita vnútorného prostredia budov. Bratislava: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2019, p. 33--37. ISBN 978-80-972493-8-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
2.Design of gas infrared in industrial buildings
Predajnianska, Anna -- Víchová, Kamila
Návrh plynových infražiaričov v priemyselných objektoch. Diploma thesis. 2019.
final thesis2019Details
3.Heat recovery in pool farms of thermal pools
Takács, Ján -- Predajnianska, Anna
Rekuperácia tepla v bazénových hospodárstvach termálnych kúpalisk. In PERÁČKOVÁ, J. Sanhyga 2019. Bratislava: SSTP, 2019, p. 145--151. ISBN 978-80-89878-49-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
4.Possibilities of improving energy efficiency of family houses
Sánka, Imrich -- Predajnianska, Anna
Možnosti zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinných domov. In PETRÁŠ, D. -- ŠVECOVÁ, Z. Vykurovanie 2019. Bratislava: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, 2019, p. 439--446. ISBN 978-80-89878-42-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
5.Rekuperácia odpadového tepla produkovaného v bazénových hospodárstvach termálnych kúpalísk
Predajnianska, Anna -- Takács, Ján
Recuperation of waste heat produced by public pools. In ŠVECOVÁ, Z. Indoor Climate of Buildings 2019. Bratislava: SSTP, 2019, p. 195--202. ISBN 978-80-89878-55-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
6.Residential building
Predajnianska, Anna -- Chmelík, Vojtech
Bytový dom. Bachelor thesis. 2017.
final thesis2017Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.