Sep 16, 2019   2:17 p.m. Ľudomila, Ľudmila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tatiana Kimličková
Identification number: 55125
University e-mail: tatiana.jurkovicova [at] stuba.sk
University e-mail: tatiana.kimlickova [at] stuba.sk
 
3629V09  Water Resources Engineering D-VHI4
FCE D-VHI4 den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Further information     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Function of water tank - water supply
Written by (author): Ing. Tatiana Kimličková
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Opponent:Ing. Katarína Tóthová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Funkcia vodojemu - zásobovanie vodou
Summary:Témou mojej práce je spracovanie problematiky vodojemov. V teoretickej časti som v krátkosti definovala zásady výpočtu potreby vody a nerovnomerného odberu vody. V ďalšej kapitole sa zaoberám základným rozdelením vodojemov a ich navrhovaním, ktoré som rozdelila na dve časti. V jednej časti som sa venovala vodojemom podzemným. Riešené bolo ich konštrukčné vybavenie, základné rozdelenie tvaru nádrží podzemných vodojemov a ich spájanie či konštrukcia. V druhej časti som sa orientovala na nadzemné vodojemy. Ako pri podzemných tak aj pri nadzemných som riešila ich konštrukciu, no pri nad-zemných bolo treba navyše spomenúť aj tepelnú izoláciu. Hlavným cieľom práce bol výpočet objemu vodojemu, ktorý som riešila najprv v teoretickej časti, výpočet pri gravitačnom prívode vody je počítaný v prílohe č.1 numerickým výpočtom a graficky. V poslednej časti som spracovala informácie o existujúcich vodojemoch a v prílohe sú doplnené snímky riešení armatúrovej komory dvoch vodojemov.
Key words:zásobovanie vodou, akumulácia, vodojem

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited