18. 10. 2019  13:01 Lukáš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Tatiana Kimličková
Identifikačné číslo: 55125
Univerzitný e-mail: tatiana.jurkovicova [at] stuba.sk
Univerzitný e-mail: tatiana.kimlickova [at] stuba.sk
 
3629V09  vodohospodárske inžinierstvo D-VHI4
SvF D-VHI4 den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Ďalšie informácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Funkcia vodojemu - zásobovanie vodou
Autor: Ing. Tatiana Kimličková
Pracovisko: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Danka Barloková, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Tóthová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Funkcia vodojemu - zásobovanie vodou
Abstrakt:Témou mojej práce je spracovanie problematiky vodojemov. V teoretickej časti som v krátkosti definovala zásady výpočtu potreby vody a nerovnomerného odberu vody. V ďalšej kapitole sa zaoberám základným rozdelením vodojemov a ich navrhovaním, ktoré som rozdelila na dve časti. V jednej časti som sa venovala vodojemom podzemným. Riešené bolo ich konštrukčné vybavenie, základné rozdelenie tvaru nádrží podzemných vodojemov a ich spájanie či konštrukcia. V druhej časti som sa orientovala na nadzemné vodojemy. Ako pri podzemných tak aj pri nadzemných som riešila ich konštrukciu, no pri nad-zemných bolo treba navyše spomenúť aj tepelnú izoláciu. Hlavným cieľom práce bol výpočet objemu vodojemu, ktorý som riešila najprv v teoretickej časti, výpočet pri gravitačnom prívode vody je počítaný v prílohe č.1 numerickým výpočtom a graficky. V poslednej časti som spracovala informácie o existujúcich vodojemoch a v prílohe sú doplnené snímky riešení armatúrovej komory dvoch vodojemov.
Kľúčové slová:zásobovanie vodou, akumulácia, vodojem

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene