Sep 22, 2019   9:47 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Tatiana Kimličková
Identification number: 55125
University e-mail: tatiana.jurkovicova [at] stuba.sk
University e-mail: tatiana.kimlickova [at] stuba.sk
 
3629V09  Water Resources Engineering D-VHI4
FCE D-VHI4 den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Further information     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of sewage treatment plant
Written by (author): Ing. Tatiana Kimličková
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Michal Holubec, PhD.
Opponent:Ing. Peter Belica, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh čistiarne odpadových vôd
Summary:Témou mojej práce je navrhnúť objekty čistiarne odpadových vôd. V úvodnej časti práce som sa zaoberala problematikou čistiarní vo svete. V rôznych krajinách sveta majú technológiu čistenia riešenú podľa toho, koľko odpadovej vody obyvatelia vyprodukujú. V prvom rade závisí technológia na prístupných financiách. Ak si mestá a obce nemôžu dovoliť vybudovať kvalitnú čistiareň ovplyvní to aj spôsob čistenia. Ďalej som sa venovala málo alebo skoro nepoužívaným spôsobom čistenia odpadovej vody, a to čistením aktívnym uhlím a ozonizáciou. Hlavným cieľom práce bol výpočet čistiarne odpadových vôd, ktorý som riešila najprv v teoretickej časti a na záver je vypracovaný návrh s hydrotechnickými výpočtami, a technologická schéma čistiarne.
Key words:čistiareň odpadových vôd, aktivácia, kal

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited