21. 10. 2019  1:38 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Tatiana Kimličková
Identifikačné číslo: 55125
Univerzitný e-mail: tatiana.jurkovicova [at] stuba.sk
Univerzitný e-mail: tatiana.kimlickova [at] stuba.sk
 
3629V09  vodohospodárske inžinierstvo D-VHI4
SvF D-VHI4 den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Ďalšie informácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh čistiarne odpadových vôd
Autor: Ing. Tatiana Kimličková
Pracovisko: Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Vedúci práce: Ing. Michal Holubec, PhD.
Oponent:Ing. Peter Belica, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh čistiarne odpadových vôd
Abstrakt:Témou mojej práce je navrhnúť objekty čistiarne odpadových vôd. V úvodnej časti práce som sa zaoberala problematikou čistiarní vo svete. V rôznych krajinách sveta majú technológiu čistenia riešenú podľa toho, koľko odpadovej vody obyvatelia vyprodukujú. V prvom rade závisí technológia na prístupných financiách. Ak si mestá a obce nemôžu dovoliť vybudovať kvalitnú čistiareň ovplyvní to aj spôsob čistenia. Ďalej som sa venovala málo alebo skoro nepoužívaným spôsobom čistenia odpadovej vody, a to čistením aktívnym uhlím a ozonizáciou. Hlavným cieľom práce bol výpočet čistiarne odpadových vôd, ktorý som riešila najprv v teoretickej časti a na záver je vypracovaný návrh s hydrotechnickými výpočtami, a technologická schéma čistiarne.
Kľúčové slová:čistiareň odpadových vôd, aktivácia, kal

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene