14. 11. 2019  20:13 Irma
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Miroslav Mánik, PhD.
Identifikační číslo: 5514
Univerzitní e-mail: miroslav.manik [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Príspevok k metódam identifikácie poruchových procesorov z výstupov testovania viacprocesorových systémov
Autor: Ing. Miroslav Mánik, PhD.
Pracoviště: Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Elena Gramatová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Príspevok k metódam identifikácie poruchových procesorov z výstupov testovania viacprocesorových systémov
Abstrakt:Dizertačná práca sa zaoberá metódami identifikácie porúch vo viacprocesorových výpočtových systémoch pomocou prostriedkov systémovej diagnostiky. Tieto metódy sú založené na vzájomnom a súbežnom testovaní procesorov vo viacprocesorových systémoch. Cieľom testovania je identifikovanie množiny poruchových procesorov vo viacprocesorovom systéme algoritmami systémovej diagnostiky. Objektom systémovej diagnostiky riešenej v dizertačnej práci je diagnóza v jednom kroku aplikovateľná pre samočinné testovanie t-diagnostikovateľných viacprocesorových systémov modelovaných symetrickým diagnostickým modelom. Cieľom tejto práce bolo navrhnúť novú metódu a algoritmy systémovej diagnostiky pre identifikáciu poruchových procesorov v t-diagnostikovateľných viacprocesorových systémoch. Nová metóda a algoritmy sú založené na deterministickom diagnostickom algoritme s využitím binárneho ohodnotenia uzlov systémového grafu, ktorý reprezentuje viacprocesorový systém. Algoritmus je konkrétne založený na riešení Boolových výrazov generovaných na základe výsledkov vzájomného testovania medzi procesormi systému. Základnými kritériami pre vývoj nových algoritmov bola minimalizácia jeho časových nárokov a správnosť identifikácie poruchových procesorov. Hlavným výsledkom dizertačnej práce je návrh dvoch nových algoritmov systémovej diagnostiky, založených na algoritme binárneho ohodnotenia uzlov, ktoré minimalizujú čas vyhodnotenia výsledkov testu a pamäťové nároky. Pre návrh týchto algoritmov bol definovaný matematický aparát potrebný pre opis a identifikáciu poruchových procesorov vo viacprocesorových systémoch. Pre každý algoritmus je uvedené podrobné vysvetlenie jeho použitia na praktických príkladoch. Efektívnosť navrhnutých a implementovaných algoritmov bola overená na rôznych typoch prepojovacích sietí viacprocesorových systémov (napr. mriežka, hyperkocka). Experimentálne výsledky ukázali zníženie časových nárokov, efektívnosť a univerzálnosť procesu identifikácie poruchových procesorov pri použití nových algoritmov systémovej diagnostiky. Dosiahnuté výsledky boli porovnané aj s dosiaľ publikovanými algoritmami systémovej diagnostiky.
Klíčová slova:algoritmy systémovej diagnostiky, t-diagnostikovateľný systém, model PMC, k-regulárny graf, 1-kroková diagnostika

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně