15. 12. 2019  6:14 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Pavol Mayer
Identifikačné číslo: 55151
Univerzitný e-mail: pavol.mayer [at] stuba.sk
 
3659V12  technológia stavieb D-TS4
SvF D-TS4 den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieDruh výsledkuRokPodrobnosti
1.Analýza využitia parametrických objektov ako podkladu pre metodiku návrhu opatrení BOZP v BIM
Mayer, Pavol
Analýza využitia parametrických objektov ako podkladu pre metodiku návrhu opatrení BOZP v BIM. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2017, s. 253--257. ISBN 978-80-227-4751-6.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2017Podrobnosti
2.Building Information Modeling
Funtík, Tomáš -- Pasiar, Michal -- Erdélyi, Ján -- Hlavatá, Janka -- Kaleja, Pavol -- Mayer, Pavol
Building Information Modeling. Bratislava : Eurostav, 2018. 205 s. ISBN 978-80-89228-56-0.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2018Podrobnosti
3.Bytový dom
Mayer, Pavol -- Jankovichová, Eva
Bytový dom. Bakalárska práca. 2015.
záverečná práca2015Podrobnosti
4.Návrh metodiky na využitie dát zo smart senzorov na aktualizovanie informácii v 3D a 4D BIM modeli
Mayer, Pavol
Návrh metodiky na využitie dát zo smart senzorov na aktualizovanie informácii v 3D a 4D BIM modeli. In Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering. Bratislava: Spektrum STU, 2018, s. 129--134. ISBN 978-80-227-4864-3.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti
5.Návrh opatrení BOZP pomocou BIM
Funtík, Tomáš -- Mayer, Pavol
Návrh opatrení BOZP pomocou BIM. Eurostav, 23. s. 68--69.
články v časopisoch2017Podrobnosti
6.Polyfunkčný komplex Polianky
Mayer, Pavol -- Funtík, Tomáš
Polyfunkčný komplex Polianky. Diplomová práca. 2017.
záverečná práca2017Podrobnosti
7.STN EN ISO 29481-2 Informačné modely stavieb (BIM). Príručka na odovzdávanie informácií: Časť 2: Rámec interakcie (ISO 29841-2:2012)
Funtík, Tomáš -- Mayer, Pavol
STN EN ISO 29481-2 Informačné modely stavieb (BIM). Príručka na odovzdávanie informácií: Časť 2: Rámec interakcie (ISO 29841-2:2012). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 2018. 84 s.
monografie, učebnice, skriptá, príručky, normy, patenty, výskumné správy, iné neperiodické publikácie2018Podrobnosti
8.The automation of the process of updating the curing time activity in 4D schedule
Funtík, Tomáš -- Mayer, Pavol -- Gašparík, Jozef
The automation of the process of updating the curing time activity in 4D schedule. In ISARC 2018 - The Future of Buildings Things. London: International Association for Automation and Robotics in Construction, 2018, s. 153--159. ISBN 9728-3-00-060855-1.
príspevky v zborníkoch, kapitoly v monografiách/učebniciach, abstrakty2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.