19. 1. 2020  13:53 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Identifikačné číslo: 55152
Univerzitný e-mail: svetlana.krystofova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Nikola Balažovičová
Molekulové mechanizmy rezistencie rodu Trichoderma voči toxickým látkam
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lucia Bieliková
Štúdium vplyvu environmentálnych faktorov na rast a vývoj gad mutantov Trichoderma atroviride
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Lucia Bieliková
Štúdium vplyvu environmentálnych faktorov na rast a vývoj gad mutantov Trichoderma atroviride
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Bukovszká
Štúdium rezistencie Neurospora crassa voči organickým kyselinám
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Bukovszká
Transkriptomická analýza vybraných tried ABC transportérov vláknitej huby Trichoderma atroviride
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca je odovzdanáDizPAutor: Ing. Kamila Ďurišová
Štúdium funkcie GABA v Neurospora crassa
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslava Gazdaricová
Genotypová a fenotypová charakterizácia mutanta Trichoderma atroviride defektného v konídiácii
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Guzyová, PhD.
Funkčná analýza syntáz polyketidov Trichoderma atroviride
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Guzyová, PhD.
Molekulové mechanizmy v tvorbe sekundárnych metabolitov rodu Trichoderma
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Michal Híreš, PhD.
Tvorba a funkcia sekundárnych metabolitov Streptomyces toxytricini
júl 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Híreš, PhD.
Vplyv analógov GABA na morfológiu Trichoderma atroviride
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Lucia Hoppanová
Funkčná charakterizácia génov sekundárneho metabolizmu húb v odpovedi na vonkajšie faktory
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Renáta Chromíková
Izolácia a charakterizácia mutantného kmeňa Trichoderma atroviride defektného v PDR transportéri TaPDR12
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Renáta Chromíková
Konštrukcia kazety určená na deléciu Tapdr1 génu Trichoderma atroviride
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anna Jakabová
Biochemická a funkčná analýza indolových zlúčenín Trichoderma atroviride
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniela Kasáková
Štúdium vápnikovej signalizácie v hubách rodu Trichoderma
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniela Kasáková
Vplyv delécie gad1 a gad2 na rast a vývoj Neurospora crassa
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Zuzana Kavalová
Mechanizmy rezistencie vláknitých húb voči antifungálnym látkam
júl 2016Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marek Lepáček
Vápnikové kanály v rode Trichoderma
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Mikolajová
Štúdium mechanizmov rezistencie voči organickým kyselinám v rode Trichoderma
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Noémi Molnárová
Fenotypová charakterizácia mutantov Trichoderma atroviride defektných v produkcii GABA
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Noémi Molnárová
Molekulové mechanizmy fungálneho saprofytizmu, endofytizmu a antagonizmu
máj 2023Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Noémi Molnárová
Vplyv environmentálnych faktorov na fyziológiu a vývoj Trichoderma spp
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Barbora Mosná
Štúdium transportných mechanizov tryptofánu a kyseliny 3-indoloctovej v hube Neurospora crassa
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Mosná
Vplyv delécie génov gabaT a ssadh na rast a vývoj Neurospora crassa
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Nižňanský, PhD.
Izolácia a fenotypická charakterizácia kmeňov Trichoderma viride defektných v expresii glutamátdekarboxylázy
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ľubomír Ogurčák
Morfologické zmeny Trichoderma atroviride počas kultivácie na rôznych zdrojov dusíka
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľubomír Ogurčák
Vplyv nutričných faktorov na konídiogenézu Trichoderma atroviride
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martina Oravcová
Štúdium GABA metabolizmu v Neurospora crassa
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mariana Padušňáková
Bioinformatická a molekulovo-biologická charakterizácia ABC transportéra rodu Trichoderma
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mariana Padušňáková
Úloha PDR transportérov v morfológii a produkcii sekundárnych metabolitov rodu Trichoderma
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Veronika Palušková
Funkcia sekundárneho metabolizmu v biológii Trichoderma atroviride
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Palušková
Konštrukcia kazety určená na deléciu Tapdr2 génu Trichoderma atroviride
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Palušková
Úloha TaPDR5 v rezistencii a fyziológii Trichoderma atroviride
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Sovík
Vypracovanie fylogenetickej analýzy lipstatínového operónu v rode Streptomyces
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Peter Sovík
Vypracovanie stratégie pre efektívnu modifikáciu genetickej informácie Streptomyces toxytricini
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Iveta Stanová
Transkritpomická analýza syntáz polyketidov vláknitej huby Trichoderma atroviride
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Iveta Stanová
Úloha syntáz polyketidov vo fyziológii Trichoderma atroviride
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Vicáň
Vápniková homeostáza a signalizácia v hubách
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná