Aug 10, 2020   9:13 p.m. Vavrinec
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Identification number: 55152
University e-mail: svetlana.krystofova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

     Lesson
     
Projects     Publications
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Nikola Balažovičová
Molekulové mechanizmy rezistencie rodu Trichoderma voči toxickým látkam
May 2016
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mária Beňová
GABA metabolism in Trichoderma growth and development
June 2020
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Bieliková
Functional characterization of GABA shunt in Trichoderma sp.
June 2020
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Lucia Bieliková
Štúdium vplyvu environmentálnych faktorov na rast a vývoj gad mutantov Trichoderma atroviride
May 2017
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Bieliková
The effect of environmental factors on growth and development of Trichoderma atroviride gad mutants
May 2018Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Bukovszká
Štúdium rezistencie Neurospora crassa voči organickým kyselinám
May 2015Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Veronika Bukovszká
Transkriptomická analýza vybraných tried ABC transportérov vláknitej huby Trichoderma atroviride
May 2013Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Kamila Ďurišová
Functional study of GABA in Neurospora crassa
May 2019
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Rastislav Fáber
Cold atmospheric plasma in microbial inactivation
May 2020
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Miriama Garajová
Cold plasma interaction with microorganisms
May 2020Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslava Gazdaricová
Genotypová a fenotypová charakterizácia mutanta Trichoderma atroviride defektného v konídiácii
May 2011
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Guzyová, PhD.
Funkčná analýza syntáz polyketidov Trichoderma atroviride
May 2013
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Guzyová, PhD.
Molekulové mechanizmy v tvorbe sekundárnych metabolitov rodu Trichoderma
May 2011
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is submitted
DisT
Written by (author): Ing. Lucia Hoppanová
Functional characterization of fungal secondary metabolism in response to external factors
June 2020Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Renáta Chromíková
Izolácia a charakterizácia mutantného kmeňa Trichoderma atroviride defektného v PDR transportéri TaPDR12
May 2012
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Renáta Chromíková
Konštrukcia kazety určená na deléciu Tapdr1 génu Trichoderma atroviride
May 2010Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anna Jakabová
Biochemická a funkčná analýza indolových zlúčenín Trichoderma atroviride
May 2013
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daniela Kasáková
Štúdium vápnikovej signalizácie v hubách rodu Trichoderma
May 2015
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Daniela Kasáková
Vplyv delécie gad1 a gad2 na rast a vývoj Neurospora crassa
May 2017
Displaying the final thesis
20.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Zuzana Kavalová
Mechanizmy rezistencie vláknitých húb voči antifungálnym látkam
July 2016
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Marek Lepáček
Calcium channels in Trichoderma genus
May 2019
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mária Mikolajová
The study of resistance mechanisms to organic acids in Trichoderma genus
May 2019
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Noémi Molnárová
Fenotypová charakterizácia mutantov Trichoderma atroviride defektných v produkcii GABA
May 2017
Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Noémi Molnárová
Molekulové mechanizmy fungálneho saprofytizmu, endofytizmu a antagonizmu
May 2023Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Noémi Molnárová
The effect of environmental factors on Trichoderma spp. physiology and development
May 2019
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Mosná
Štúdium transportných mechanizov tryptofánu a kyseliny 3-indoloctovej v hube Neurospora crassa
May 2015
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Barbora Mosná
Vplyv delécie génov gabaT a ssadh na rast a vývoj Neurospora crassa
May 2017
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľuboš Nižňanský, PhD.
Izolácia a fenotypická charakterizácia kmeňov Trichoderma viride defektných v expresii glutamátdekarboxylázy
May 2009
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Ogurčák
Morfologické zmeny Trichoderma atroviride počas kultivácie na rôznych zdrojov dusíka
May 2013
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Ogurčák
Vplyv nutričných faktorov na konídiogenézu Trichoderma atroviride
May 2015
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martina Oravcová
Study of GABA metabolism in Neurospora crassa
May 2018
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Mariana Padušňáková
Bioinformatická a molekulovo-biologická charakterizácia ABC transportéra rodu Trichoderma
May 2009
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mariana Padušňáková
Úloha PDR transportérov v morfológii a produkcii sekundárnych metabolitov rodu Trichoderma
May 2011
Displaying the final thesis
34.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Veronika Palušková
Function of secondary metabolism in Trichoderma atroviride biology
June 2019
Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Palušková
Konštrukcia kazety určená na deléciu Tapdr2 génu Trichoderma atroviride
May 2010
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Palušková
Úloha TaPDR5 v rezistencii a fyziológii Trichoderma atroviride
May 2012
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Sovík
Phylogenetic analysis of lipstatin operon in Streptomyces species
May 2018
Displaying the final thesis
38.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Peter Sovík
Vypracovanie stratégie pre efektívnu modifikáciu genetickej informácie Streptomyces toxytricini
May 2017Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iveta Stanová
Transkritpomická analýza syntáz polyketidov vláknitej huby Trichoderma atroviride
May 2013
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Iveta Stanová
Úloha syntáz polyketidov vo fyziológii Trichoderma atroviride
May 2015
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Milan Vicáň
Vápniková homeostáza a signalizácia v hubách
May 2016
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress