20. 1. 2020  12:52 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Identifikační číslo: 55152
Univerzitní e-mail: svetlana.krystofova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vápniková homeostáza a signalizácia v hubách
Autor: Ing. Milan Vicáň
Pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Oponent:Ing. Lucia Toporová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vápniková homeostáza a signalizácia v hubách
Abstrakt:Vnútrobunkový vápnik zohráva významnú úlohu v bunkovej signalizácii húb ako sekundárny posol a reguluje dôležité životné procesy týchto mikroorganizmov. Táto signálna úloha sa uskutočňuje vďaka rýchlym zmenám v koncentrácii cytosolického vápnika, na ktoré reagujú vápnik viažuce proteíny, ako sú kalmodulín, kalcineurín. Tieto významne ovplyvňujú aktivitu proteínov a transkripciu génov. Transkripčný faktor CrzA, ktorý bol charakterizovaný v niektorých hubách je jedným z takýchto proteínov, ktorý je regulovaný kalcineurínovou signálnou dráhou. V rode Trichoderma úloha kalcineurínu ako aj CrzA doteraz nebola študovaná. Cieľom tejto práce bolo identifikovať ortológy CrzA v genómoch rodu Trichoderma a navrhnúť vhodnú metodiku na vytvorenie delečného konštruktu crzA v T. reesei. Bioinformatickou analýzou sme zistili že ortológy CrzA rodu Trichoderma sa vyznačovali vysokou identitou (83%), čo podporuje hypotézu, že ide o vysoko konzervovaný transkripčný faktor v rode Trichoderma. Pre prípravu delečnej kazety pRS-TrcrzA pre T. reesei bola navrhnutá stratégia in vivo klonovania.
Klíčová slova:vápnik, kalmodulín, kalcineurín

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně