19. 1. 2020  14:13 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Identifikační číslo: 55152
Univerzitní e-mail: svetlana.krystofova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Štúdium rezistencie Neurospora crassa voči organickým kyselinám
Autor: Ing. Veronika Bukovszká
Pracoviště: Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Štúdium rezistencie Neurospora crassa voči organickým kyselinám
Abstrakt:N. crassa je askomycétna huba, ktorá je jedným z najlepšie študovaných modelových vláknitých húb v oblasti genetiky a biochémie. Má veľmi jednoduchý životný cyklus a rastie veľmi rýchlo na minimálnom médiu. Niektoré gény potrebné pre utilizáciu octanu vrátane transkripčného faktora boli študované v minulosti. Schopnosť utilizácie octanu ako aj rezistencie voči vysokým koncentráciam octanu je komplexný proces, ktorý je u vláknitých húb len okrajovo študovaný. V práci bol sledovaný vplyv octanu na morfológiu mycélia v submerznej kultivácii a expresiu známych a menej známych génov, acu-3, acu-8, acu-15 a cdr-4. Gény sa líšili v expresnom profile. Expresia génov acu-3 a acu-8 bola indukovaná octanom, zatiaľ čo expresia acu-15 a cdr-4 bola na octane stimulovaná a ich expresia bola viac diferencovaná. Bioinformatickou analýzou génového klastra cdr-4 N. crassa boli identifikované ďalšie gény. Klaster obsahoval konzervované gény hypotetických proteínov s rôznymi funkciami a nachádzal sa na chromozóme VI. Analýzou promótorovej oblasti boli identifikované hypotetické konsenzus sekvencie pre transkripčný faktor ACU-15.
Klíčová slova:kyselina octová, Neurospora, cdr-4, rezistencia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně