19. 1. 2020  14:21 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Identifikační číslo: 55152
Univerzitní e-mail: svetlana.krystofova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Úloha syntáz polyketidov vo fyziológii Trichoderma atroviride
Autor: Ing. Iveta Stanová
Pracoviště: Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Oponent:Ing. Silvia Mošovská, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Úloha syntáz polyketidov vo fyziológii Trichoderma atroviride
Abstrakt:Pigmentácia hýf, fruktifikačných štruktúr a spór má významný vplyv na mnohé fyziologické funkcie húb -- rozmnožovanie, klíčenie a virulenciu. Biochemické dráhy pre tvorbu pigmentu, ako aj ich regulácia, zostávajú u väčšiny húb stále málo prebádanou oblasťou. V tejto práci bola identifikovaná syntáza polyketidov pks4, ktorá je zodpovedná za tvorbu zeleného pigmentu v T. atroviride. Boli použité tri mutantné kmene, ktoré mali zmeny v tvorbe pigmentu. Jeden znich bol biely mutant, v ktorom sekvenácia pks4 odhalila vnútri génu STOP kodón, v dôsledku ktorého došlo k predčasnému ukončeniu transkripcie a znefunkčneniu PKS4. Toto malo negatívny vplyv na expresiu ďalších dvoch génov, Ta217148 a Ta154816, ktoré sú súčasťou pks4 klastra a ich pozícia v klastri je u všetkých druhov Trichoderma vysoko konzervovaná. Napriek tomu, že ďalšie dva mutanty (žltý a hnedý) neobsahovali žiadnu mutáciu v géne pks4, vykazovali tiež výrazné zmeny v expresii Ta217148 a Ta154816, čo by naznačovalo ďalšie možné mutácie v týchto génoch, resp. zásahy do cis alebo trans regulačných elementov týchto génov.
Klíčová slova:konidiácia, Trichoderma, PKS4, pigment

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně