Apr 5, 2020   7:13 a.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Identification number: 55152
University e-mail: svetlana.krystofova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Effect of Environmental Stimuli on Growth and Development of Trichoderma Atroviride Gad Mutants
Written by (author): Bc. Lucia Bieliková
Department: Institute of Biochemistry and Microbiology (FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Opponent:Ing. Juliana Dylíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium vplyvu environmentálnych faktorov na rast a vývoj gad mutantov Trichoderma atroviride
Summary:GABA skrat je univerzálne prítomný vo všetkých živých organizmoch, v ktorých zohráva metabolické a rôzne signálne funkcie. Úloha GABA v hubách bola pomerne málo študovaná. V tejto práci sme sledovali vplyv vonkajších faktorov na vývoj Trichoderma atroviride a možné funkcie GABA v tomto procese. Štúdium vplyvu enviromentálnych faktorov ukázalo, že teplotné optimum pre rast a vývoj rodičovskeho kmeňa T. atroviride F 534 a jej Δgad mutantov defektných v glutamátdekarboxyláze bol okolo 25 °C. Počas kultivácie kmeňov T. atroviride na kompletnom ako aj minimálnom médiu, ktoré boli upravené tlmivý roztokom na pH 3, sa gad mutanty prejavili ako tolerantnejšie voči teplotám 20 a 30 °C v porovnaní s rodičovským kmeňom. Inhibícia rastu F 534 bola pravdepodobne spôsobená kombináciou vplyvu troch stresových faktorov – svetla, tepla a pH živných médií. Mutantné kmene na oboch médiách a za rovnakých stresových podmienok vytvárali konídie, čo v konečnom dôsledku môže byť pozitívny jav pri prežívaní v prirodzenom prostredí.
Key words:Trichoderma atroviride, GABA, teplota

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited