25. 2. 2020  7:06 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Identifikačné číslo: 55152
Univerzitný e-mail: svetlana.krystofova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovníčka KS IIa. CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Štúdium vplyvu environmentálnych faktorov na rast a vývoj gad mutantov Trichoderma atroviride
Autor: Bc. Lucia Bieliková
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Oponent:Ing. Juliana Dylíková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štúdium vplyvu environmentálnych faktorov na rast a vývoj gad mutantov Trichoderma atroviride
Abstrakt:GABA skrat je univerzálne prítomný vo všetkých živých organizmoch, v ktorých zohráva metabolické a rôzne signálne funkcie. Úloha GABA v hubách bola pomerne málo študovaná. V tejto práci sme sledovali vplyv vonkajších faktorov na vývoj Trichoderma atroviride a možné funkcie GABA v tomto procese. Štúdium vplyvu enviromentálnych faktorov ukázalo, že teplotné optimum pre rast a vývoj rodičovskeho kmeňa T. atroviride F 534 a jej Δgad mutantov defektných v glutamátdekarboxyláze bol okolo 25 °C. Počas kultivácie kmeňov T. atroviride na kompletnom ako aj minimálnom médiu, ktoré boli upravené tlmivý roztokom na pH 3, sa gad mutanty prejavili ako tolerantnejšie voči teplotám 20 a 30 °C v porovnaní s rodičovským kmeňom. Inhibícia rastu F 534 bola pravdepodobne spôsobená kombináciou vplyvu troch stresových faktorov – svetla, tepla a pH živných médií. Mutantné kmene na oboch médiách a za rovnakých stresových podmienok vytvárali konídie, čo v konečnom dôsledku môže byť pozitívny jav pri prežívaní v prirodzenom prostredí.
Kľúčové slová:Trichoderma atroviride, GABA, teplota

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene