20. 1. 2020  16:53 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Identifikační číslo: 55152
Univerzitní e-mail: svetlana.krystofova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv delécie génov gabaT a ssadh na rast a vývoj Neurospora crassa
Autor: Ing. Barbora Mosná
Pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Oponent:Ing. Michal Kaliňák, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv delécie génov gabaT a ssadh na rast a vývoj Neurospora crassa
Abstrakt:γ-aminobutyrátová kyselina, GABA, je neproteínová aminokyselina prítomná v širokom spektre organizmov vrátane človeka. Je intermediátom dráhy nazývanej GABA skrat, ktorej výsledný produkt, sukcinát, vstupuje do TCA cyklu. GABA a jej metabolizmus v rôznych organizmoch zastávajú odlišné funkcie a zapájajú sa do množstva rozmanitých procesov, ale ich využitie sa medzi jednotlivými živočíšnymi a mikrobiálnymi druhmi výrazne líši. V práci bola použitá modelová huba N. crassa, v ktorej bola prostredníctvom NMR spektroskopie potvrdená prítomnosť GABA. Expresná analýza génov kódujúcich enzýmy GABA skratu ukázala, že tieto gény majú rôznu úroveň expresie počas vývoja. Stanovovaný bol význam a využitie GABA skratu vláknitými hubami za použitia kmeňov N. crassa defektných v tvorbe intermediátov GABA skratu. Fenotypová aj metabolomická analýza ukázala, že najzávažnejšie dôsledky spôsobuje defekt v expresii génu ssadh. Kmeň neschopný tvoriť SSADH pri submerznej kultivácii tvoril tenké polámané hýfy. Absencia aktivity SSADH vyústila počas sexuálneho vývoja dokonca do zrastania susediacich peritécií za vzniku štruktúr s dvoma a viac vrcholmi.
Klíčová slova:Neurospora crassa, GABA, SSADH, GABA-T

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně