19. 1. 2020  14:03 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Identifikační číslo: 55152
Univerzitní e-mail: svetlana.krystofova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Štúdium mechanizmov rezistencie voči organickým kyselinám v rode Trichoderma
Autor: Bc. Mária Mikolajová
Pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Oponent:Ing. Zoltán Polozsányi
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Štúdium mechanizmov rezistencie voči organickým kyselinám v rode Trichoderma
Abstrakt:V dnešnej dobe sa veľká pozornosť venuje alternatívnej produkcii palív, tzv. biopalív, ktorá je šetrnejšia k životnému prostrediu. Najprijateľnejšia možnosť je výroba biopalív z rastlinnej biomasy, ktorú dokážu rozkladať rôzne mikroorganizmy vrátane húb. Medzi takéto vláknité huby patrí aj Trichoderma reesei, ktorý sa v priemysle využíva ako producent celuláz, pričom rozkladá celulózu, ktorá je hlavnou zložkou rastlinnej biomasy. Počas prípravy lignocelulózového materiálu pre biodegradáciu ako aj počas degradácie sa uvoľňujú toxické látky vrátane kyseliny octovej. V tejto práci sme sa zamerali na izoláciu takého kmeňa T. reesei, ktorý by bol schopný rásť a produkovať celulázy aj pri vysokých koncentráciách octanu. Práca obsahuje stratégiu prípravy takéhoto kmeňa ako aj parciálne výsledky.
Klíčová slova:Trichoderma reesei, rezistencia, celulázy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně