19. 1. 2020  15:28 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Identifikační číslo: 55152
Univerzitní e-mail: svetlana.krystofova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv environmentálnych faktorov na fyziológiu a vývoj Trichoderma spp
Autor: Ing. Noémi Molnárová
Pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Oponent:Ing. Michal Kaliňák, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv environmentálnych faktorov na fyziológiu a vývoj Trichoderma spp
Abstrakt:Vláknité huby rodu Trichoderma patria medzi jedny z najužitočnejších mikróbov. Primárne sa tento rod používa ako biofungicíd vďaka jeho mykoparazitickým schopnostiam. Využíva sa aj priemyselne na produkciu dôležitých enzýmov, ako napríklad celuláz a proteínov. Jeho použitím v biotechnológiách sa podporuje trend udržateľných a ekologických produkčných procesov. Dôležitá vlastnosť pre využitie Trichoderma spp. v poľnohospodárstve je sporulácia, teda tvorba konídií. Asexuálnu reprodukciu spúšťa kombinácia viacerých faktorov ako napríklad svetlo, pH, zdroje dusíka a uhlíka a i. V našej práci sme sa venovali vplyvu týchto faktorov na vývoj T. atroviride CCM F534 a jej mutantných kmeňov Δgad 10 a Δgad 21. Rast na minimálnom médiu s glukózou ako zdrojom uhlíka bol výrazne odlišný od rastu na médiu so sacharózou. Na médiu so sacharózou sa tvorili zrelé konídie, ale hustota mycélia bola výrazne slabšia. Ako teplotné optimum sme v tejto práci pozorovali 25 °C. Experimenty boli robené aj pri 20° C a 30 °C. Rast na médiu s dusičnanom amónnym, GABA a ich kombináciou ako jediných zdrojov dusíka bola porovnaná s rastom na PDA. Najvhodnejším médiom pre rast a konídiáciu boli PDA a minimálne médium s GABA ako jediným zdrojom dusíka. Pri pozorovaní vplyvu pH sme využili PDA a Czapek-Dox agar s dusičnanom amónnym. Použité tlmivé roztoky boli v škále pH 3 - 6. Najvhodnejšie médium v tomto prípade bolo PDA s pH 3. Experimenty sme robili paralelne v kontinuálnom svetle alebo tme. Vo všetkých prípadoch sme pozorovali intenzívnejšiu konídiáciu na miskách kultivovaných na svetle.
Klíčová slova:svetlo, tma, GABA, zdroj uhlíka, zdroj dusíka, teplota, Trichderma atroviride, pH

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně