20. 1. 2020  12:09 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Identifikační číslo: 55152
Univerzitní e-mail: svetlana.krystofova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Konštrukcia kazety určená na deléciu Tapdr2 génu Trichoderma atroviride
Autor: Ing. Veronika Palušková
Pracoviště: Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Konštrukcia kazety určená na deléciu Tapdr2 génu Trichoderma atroviride
Abstrakt:Trichoderma je vláknitá huba, ktorá sa používa v poľnohospodárstve a lesníctve na ochranu rastlín vďaka jej mykoparazitickým biokontrolným schopnostiam. Molekulové mechanizmy, ktoré súvisia s týmito jej vlastnosťami, však stále zostávajú z veľkej časti neprebádané. Posledné práce zaoberajúce sa týmto fenoménom poukazujú na možnú úlohu jedného z ABC transportérov Taabc1 T. atroviride v antagonizme voči Botrytis cinerea. Táto bakalárska práca je jednou z prvých, ktorej úlohou bolo pripraviť vektor resp. vektory obsahujúce delečnú kazetu pre gén Tapdr2 kódujúci hypotetický ABC transportér T. atroviride. Stratégia klonovania pozostávala zo štyroch konštruktov pVP1, pVP2, pVP3 a pVP4, pričom pVP4 je plazmidom s kompletnou delečnou kazetou. Ku dnešnému dňu boli dokončené pVP1 a pVP2.
Klíčová slova:PDR transportér, biokontrola, Trichoderma, ABC transportér, mykoparazitizmus

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - jiný závažný důvod (v souladu s § 51 Zákona č.. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon)):
práca je pripravená na publikáciu.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně