20. 1. 2020  12:07 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Identifikační číslo: 55152
Univerzitní e-mail: svetlana.krystofova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Genotypová a fenotypová charakterizácia mutanta Trichoderma atroviride defektného v konídiácii
Autor: Ing. Miroslava Gazdaricová
Pracoviště: Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Genotypová a fenotypová charakterizácia mutanta Trichoderma atroviride defektného v konídiácii
Abstrakt:Strata schopnosti konídiácie (asexuálne rozmnožovanie) môže byť pre mnohé vláknité huby, ktoré sa týmto spôsobom rozmnožujú, absolútne esenciálna záležitosť, ktorá môže viesť až k ich vyhynutiu. Cieľom tejto práce bolo genotypovo charakterizovať mutantný kmeň T. atroviride Ta13A, ktorý je nositeľom ectopickej inzercie hygromycínovej kazety. Za týmto účelom bola použitá metóda Tail PCR, ktorá však nepriniesla dlho očakávané výsledky. Vzhľadom tomu, niektoré modifikácie budú nevyhnutné pre vylepšenie tejto metódy. Popri genotypovej charakterizácii bol Ta13A charakterizovaný aj fenotypovo, a to najmä vo vzťahu k rôznym zdrojom dusíka. Ta13A bol schopný tvoriť podstatne viac konídií pri raste na NaNO3 ako jeho rodičovský kmeň T. atroviride. NaNO3 bol jediný zdroj dusíka, kde tento kmeň dokázal prekonať divý kmeň. Iné zdroje dusíka v médiu viedli u tohto kmeňa len k tvorbe bieleho mycélia bez konídií alebo len kolónií s veľmi malým počtom nezrelých konídií.
Klíčová slova:Trichoderma, konídiácia, dusíkový metabolizmus

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně