20. 1. 2020  13:32 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Identifikační číslo: 55152
Univerzitní e-mail: svetlana.krystofova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Úloha PDR transportérov v morfológii a produkcii sekundárnych metabolitov rodu Trichoderma
Autor: Ing. Mariana Padušňáková
Pracoviště: Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Oponent:Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Úloha PDR transportérov v morfológii a produkcii sekundárnych metabolitov rodu Trichoderma
Abstrakt:Kmene rodu Trichoderma sa vyznačujú niektorými mimoriadne zaujímavými charakteristikami, ako sú mykoparazitické a biokontrolné schopnosti. Molekulárne mechanizmy týchto biologických charakteristík zostávajú z veľkej časti neznáme a práve preto je stále mnoho dôvodov, prečo tieto mikroorganizmy študovať. V tejto práci sme pomocou bioinformatických metód identifikovali PDR transportéry v genómoch Trichoderma atroviriride a Trichoderma reesei. Analyzované boli aj ich promótorové oblasti a v niektorých PDR transportéroch boli identifikované konzensus sekvencie pre väzbu homológneho transkripčného aktivátora FacB, ktorý reguluje expresiu génov potrebných pre utilizáciu acetátu. Transkripčný profil týchto PDR transportérov potvrdil výrazne zvýšenú expresiu po prenose z glukózového média na acetát. Druhá časť práce bola zameraná na vytvorenie skrínovacej metódy pre detekciu indolových derivátov produkovaných do kultivačného média kmeňmi Trichoderma atroviride. Táto druhá časť predstavuje pilotný projekt pre štúdium transportných mechanizmov pre indolové deriváty v rode Trichoderma
Klíčová slova:PDR transportéry, indolové deriváty, Trichoderma

Aktuální stupeň zveřejnění
 
Bylo zvoleno nezveřejnění závěrečné práce - jiný závažný důvod (v souladu s § 51 Zákona č.. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon)):
výsledky boli vypracované v rámci projektu VEGA č. 1/0687/10 a budú publikované.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně