29. 1. 2020  6:45 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Identifikační číslo: 55152
Univerzitní e-mail: svetlana.krystofova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Transkriptomická analýza vybraných tried ABC transportérov vláknitej huby Trichoderma atroviride
Autor: Ing. Veronika Bukovszká
Pracoviště: Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Transkriptomická analýza vybraných tried ABC transportérov vláknitej huby Trichoderma atroviride
Abstrakt:Rod Trichoderma patrí k jedným z najviac rezistentných mikroorganizmov voči antifungálnym a toxickým látkam. Táto vlastnosť úzko súvisí s mykoparazitizmom (predátorstvo voči fytopatogénnym hubám). Trichoderma spp. produkujú veľké množstvo sekundárnych metabolitov a proteíny, ktoré sa podieľajú na sekrécii sekundárnych metabolitov a rezistencii voči toxickým látkam, sú často krát zástupcovia rodiny ABC transportérov. T. atroviride obsahuje okolo 45 ABC proteínov, ale zatiaľ bol len jeden z nich charakterizovaný. Bolo zistené, že v kmeni T. atroviride F 534 kultivovanom v tme, bolo exprimovaných 7 z 8 sledovaných génov ABC transportérov skupiny G a to gény Taabc2, Taabc3, Taabc4, TA88381, 314045, 293326 a 10258. Bioinformatickou analýzou génových klastrov húb rodu Trichoderma (T. atroviride, T. asperellum, T. citrinoviride, T. harzianum, T. longibrachiatum, T. reesei a T. virens) obsahujúcich gény pre hypotetické ABC transportéry TAABC3 a TAABC4, homológne ku kvasinkovým proteínom Pdr5p a Pdr12p, bola zistená značná miera medzidruhovej podobnosti štruktúry klastrov, ale aj hypotetických funkcii génov v nich zahrnutých. Génové klastre obsahovali konzervované gény potenciálnych proteínov s rôznymi funkciami (transportná funkcia, štrukturálna funkcia, prípadne regulačná funkcia).
Klíčová slova:Trichoderma, ABC transportéry, mykoparazitizmus

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně