20. 1. 2020  12:34 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Identifikační číslo: 55152
Univerzitní e-mail: svetlana.krystofova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Úloha TaPDR5 v rezistencii a fyziológii Trichoderma atroviride
Autor: Ing. Veronika Palušková
Pracoviště: Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Oponent:doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Úloha TaPDR5 v rezistencii a fyziológii Trichoderma atroviride
Abstrakt:Organické kyseliny sú často krát súčasťou mikrobiálnych ekosystémov, kde sú produkované hubami alebo baktériami. Počas evolúcie si mikroorganizmy vybudovali obranné mechanizmy voči toxickému účinku organických kyselín. Jednou takouto organickou kyselinou je kyselina octová. V genóme Trichoderma atroviride boli identifikované dva PDR transportéry TaPDR5 a TaPDR12 homológne kvasinkovým PDR transportérom Pdr5p a Pdr12p. Obidva fungálne transportéry obsahovali v promótorovej oblasti konsenzus sekvencie pre homológ FacB -- TaFACB, ktorý reguluje transkripciu génov kódujúcich enzýmy potrebné pre utilizáciu octanu. Expresný profil Tapdr5 ukázal, že jeho expresia sa významne zvyšuje počas kultivácie na octane ako jedinom zdroji uhlíka a jeho transkripcia je v korelácii s expresiou TafacB. Na základe transkripčného profilu sa nepotvrdila úloha Tapdr5 v mykoparazitizme, keďže došlo k radikálnemu zníženiu jeho expresie počas duálnej kultivácie T. atrovride a Botrytis cinerea.
Klíčová slova:PDR, octan, mykoparazitizmus, Trichoderma

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně