19. 1. 2020  13:36 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Identifikační číslo: 55152
Univerzitní e-mail: svetlana.krystofova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Funkčná analýza syntáz polyketidov Trichoderma atroviride
Autor: Ing. Martina Guzyová, PhD.
Pracoviště: Oddelenie biochémie a mikrobiológie (ÚBM FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Oponent:Ing. Marica Theiszová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Funkčná analýza syntáz polyketidov Trichoderma atroviride
Abstrakt:Druhy rodu Trichoderma sú známe vďaka mykoparizitickým vlastnostiam a sekundárne metabolity majú antifungálne a antibiotické účinky. O molekulových mechanizmoch syntézy mnohých sekundárnych metabolitov rodu Trichoderma je len veľmi málo informácií. Táto práca priniesla komparatívnu fylogenetickú analýzu syntáz polyketidov (PKS) T. asperellum, T.citrinoviride, T. harzianum a T. longibrachiatum a detailné informácie o počte PKS v genómoch, veľkosti proteínov a ich štruktúre. V práci boli tiež analyzované promótorové oblasti génov PKS, ktoré ukázali, že niektoré promótory obsahovali hypotetické konsenzus sekvencie pre viazanie transkripčného aktivátora FacB (ortológ v T. atroviride TAFACB). PKS s identifikačný číslom 2290437 mala vo svojom promótore 8 takýchto konsenzus sekvencií a jej transkript bol detegovaný v mycéliu kultivovanom na médiu s octanom. Homológy PKS 2290437 boli nájdené vo všetkých genómoch rodu Trichoderma a je súčasťou neznámeho konzervovaného klastra.
Klíčová slova:Trichoderma, syntázy polyketidov, sekundárny metabolizmus, mykoparazitizmus

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně