20. 1. 2020  12:19 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Identifikační číslo: 55152
Univerzitní e-mail: svetlana.krystofova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Tvorba a funkcia sekundárnych metabolitov Streptomyces toxytricini
Autor: Ing. Michal Híreš, PhD.
Pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Milan Čertík, PhD.
Oponent 2:prof. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Tvorba a funkcia sekundárnych metabolitov Streptomyces toxytricini
Abstrakt:Streptomycéty sú producentami tisícov metabolitov, z ktorých mnohé sa využívajú v medicíne ako liečivá. Jedným z nich je aj lipstatín, ktorý slúži na syntézu orlistatu, jediného dlhodobo používaného liečiva účinného na liečbu obezity. Lipstatín je produkovaný vláknitou baktériou Streptomyces toxytricini, ktorej izoláty sa výrazne líšia produkciou lipstatínu. Napriek tomu, že sa štúdiu druhov rodu Streptomyces venuje veľká pozornosť, o S. toxytricini je málo dostupných informácií. Jedným z cieľov našej práce bolo navrhnúť stratégiu izolácie kmeňov so zvýšenou resp. zníženou produkciou lipstatínu. V súčinnosti s biotechnologickou firmou Biotika a. s. sme vypracovali dvojstupňovú stratégiu, ktorá pozostávala z primárneho a sekundárneho skríningu kmeňov S. toxytricini. Kmene boli pripravené UV mutagenézou a podrobené primárnemu skríningu. Pre primárny skríning bola vyvinutá a optimalizovaná platničková metóda, v ktorej po kultivácii bola koncentrácia lipstatínu semikvantitatívne detegovaná použitím lipázy a reportérového systému (pH indikátor, chromogénny substrát). Základné požiadavky na metódu boli jednoduchosť, cenová dostupnosť a rýchlosť. V práci sme izolovali pomocou tejto metódy tri mutanty so zníženou produkciou lipstatínu. Tvorba lipstatínu bola potvrdená sekundárnym skríningom použitím HPLC. Práca tiež obsahuje pomerne rozsiahlu bioinformatickú analýzu. Keďže sekvencia genómu S. toxytricini nie je verejne dostupná, uskutočnili sme parciálnu sekvenciu genómu, ktorého analýzou sme identifikovali 6 génov pre NRPS a 4 gény pre syntézu polyketidov. Fylogenetická analýza lipstatínového operónu ukázala, že S. toxytricini nie je jediným druhom, ktorý je schopný produkovať lipstatín resp. lipstatínu podobné látky.
Klíčová slova:lipstatín, sekundárny metabolizmus, Streptomyces toxytricini, syntázy polyketidov, neribozomálne syntetázy peptidov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně