19. 1. 2020  14:36 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Identifikační číslo: 55152
Univerzitní e-mail: svetlana.krystofova [at] stuba.sk
 
Vedecká pracovnice KS IIa. CSc.,PhD. - Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Štúdium funkcie GABA v Neurospora crassa
Autor: Ing. Kamila Ďurišová
Pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie (FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Svetlana Kryštofová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce je odevzdána


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Štúdium funkcie GABA v Neurospora crassa
Abstrakt:GABA skrat je prítomný vo všetkých živých organizmoch vrátané baktérií a ľudí. Biologická funkcia GABA skratu v hubách nie je úplne jasná. Táto práca je zameraná na štúdium biologickej funkcie GABA skratu v askomycétnej vláknitej hube Neurospora crassa. GABA skrat je metabolická dráha, ktorá je tvorená trojicou enzýmov: glutamátdekarboxylázou (GAD), GABA transaminázou (GABA-T) a sukcinylsemialdehyddehydrogenázou (SSADH). Tieto enzýmy spolu katalyzujú syntézu GABA a jej konverziu až na sukcinát, ktorý je zároveň aj intermediátom pre TCA cyklus. V genóme N. crassa sme identifikovali dva gény, ktoré kódujú GAD, gad-1 and gad-2 (NCU06803, NCU00678), jeden gén pre GABA-T, gta (NCU08998) a SSADH, ssadh (NCU00936). V tejto práci sme analyzovali kmene defektné v gad, gta a ssadh a identifikovali viaceré defekty v raste a vývoji. Kmene rástli dobre na agarových médiách a boli schopné sa nepohlavne ale aj pohlavne reprodukovať. Kmene ∆gad-1, ∆gad-2 a ∆gad-1∆gad-2 mali zvýšenú frekvenciu vetvenia, ale iba ∆gad-2 a ∆gad-1∆gad-2 sa vyznačovali nepravidelnou hrúbkou hýf a nepravidelným rozložením sépt. Kmeň ∆gta tvoril hrubšie hýfy a chlamydospóry v submerzých kultúrach a mal inhibovaný rast na médiu s obsahom GABA. Rast a konídiácia ∆ssadh, ktorý rastol na agarovom médiu boli podobné rodičovskému kmeňu. Významné fenotypové zmeny v ∆ssadh boli pozorované počas submerznej kultivácie, ako je tvorba tenších a často zlomených hýf, tvorba etrémne krátkych vetiev, vysoká frekvencia a nepravidelnosť vo formovaní vetiev hýf. Práca obsahuje rast a reprodukciu študovaných kmeňov na médiách s prídavkom GABA, -alanínu a putrescínu, merania enzymatických aktivít enzýmov skratu GABA, respiráciu mitochondrií, metabolomický profil kmeňov defektných v GABA skrate a analýza vplyvu cyklosporínu a FK506 na rast a morfológiu.
Klíčová slova:GABA, GABA-T, SSADH, GAD, Neurospora

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně