15. 11. 2019  16:06 Leopold
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Viera Mrázová, PhD.
Identifikačné číslo: 5518
Univerzitný e-mail: qmrazova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Chemometrické hodnotenie klinických dát
Autor: RNDr. Viera Mrázová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Vedúci práce: prof. Ing. Ján Mocák, DrSc.
Oponent 1:prof. RNDr. Emil Havránek, PhD.
Oponent 2:doc. RNDr. Jozef Marák, CSc.
Oponent 3:Ing. Jaroslav Katrlík, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Chemometrické hodnotenie klinických dát
Abstrakt:Prvým cieľom predloženej práce bolo hodnotenie diagnostickej efektívnosti pľúcnych nádorových markerov. Výsledky laboratórnych testov boli použité na indikáciu pľúcnej malignity za účelom overenia alebo predikcie diagnózy. Nádorové markery karcinoembryonálny antigén (CEA) a fragment cytokeratinu 19 (CYFRA 21-1) boli analyzované v sére a v pleurálnom výpotku. Diagnózu pľúcnej malignity možno predpovedať alebo potvrdiť nielen na základe hodnôt príslušných laboratórnych testov, ale aj použitím mnohorozmernej štatistickej analýzy, ktorá využíva súčasne všetky vykonané laboratórne testy v podobe ich optimálnej kombinácie. Všetky klasifikačné metódy použité v tejto práci umožňujú veľmi dobrú klasifikáciu pacientskych vzoriek podľa diagnózy; najlepšie výsledky boli získané pomocou umelých neurónových sietí. Cieľom ďalšej časti práce bolo správne štatistické porovnanie dvoch metód stanovenia glykovaného hemoglobínu HbA1c. Imunoturbidimetrické stanovenie HbA1c bolo vykonané dvomi spôsobmi: pomocou automatického analyzátora Hitachi 912, kalibrovaného podľa referenčného systému IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) a pomocou analyzátora ADVIA 1200 s nadväznosťou na referenčný systém NGSP (National Glycohaemoglobin Standardization Program). Na štatistické porovnanie týchto dvoch analytických metód bolo použitých niekoľko pokročilých regresných metód, ktoré rešpektujú výskyt náhodných chýb u oboch porovnávaných metód, konkrétne Demingova regresia, vážená Demingova regresia, ortogonálna regresia a Passingova-Bablokova metóda. Získané výsledky indikujú, že porovnávané analytické metódy stanovenia neposkytujú zhodné výsledky a naznačujú potrebu lepšieho zosúladenia dvoch existujúcich referenčných systémov.
Kľúčové slová:nádorové markery, glykovaný hemoglobín, chemometria, regresia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene