Jun 16, 2019   2:34 p.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Juraj Matejka, PhD.
Identification number: 55209
University e-mail: xmatejkaj [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Security Manager in HbbTV and IoT
Written by (author): Ing. Juraj Matejka, PhD.
Department: Institute of Multimedia Information and Communication Technologies (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.
Opponent 1:Ing. Tomáš Zeman, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Ján Papaj, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Security Manažér pre služby HbbTV a IoT
Summary:Predmetom dizertačnej práce je návrh bezpečnostného subsystému v rámci architektúry HBB-Next, ktorý je zodpovedný za autentizáciu, autorizáciu, diferenciáciu zdieľania a prístupu k užívateľským dátam, vrátanie riadenia viacfaktorovej autentizácie. Výskum v našej práci je zameraný na vybrané bezpečnostné otázky z tejto oblasti multimediálnych TV služieb a IoT. Práca zároveň adresuje problematiku federovanej správy identít v prostredí HbbTV.
Key words:HbbTV, autentizácia, identifikácia, autorizácia, IoT, Smart Home, Security Manager, HBB-Next

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited