21. 8. 2019  15:49 Jana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Robert Szobolovszký
Identifikačné číslo: 5551
Univerzitný e-mail: robert.szobolovszky [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
 
2613V25  elektronika a fotonika D-EF
FEI D-EF den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
3. ročník

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Elektrická a teplotná charakterizácia SiC polovodičových prvkov
Autor: Bc. Daniel Kázmér
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Robert Szobolovszký
Oponent:Ing. Miroslav Michalka
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Elektrická a teplotná charakterizácia SiC polovodičových prvkov
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá charakterizáciou moderných elektrických prvkov na báze polovodičov s veľkou šírku zakázaného pásma. Konkrétne budú skúmane elektrické a termálne vlastnosti SiC diód s PN priechodom. Metódy charakterizácie sú zamerané na merania volt ampérových charakteristík v lineárnom a impulznom režime. Ďalej pomocou termovíznej kamery budú snímané tepelné charakteristiky predložených diód počas zaťaženia v meracom procese. Práca porovnáva výhody a nevýhody použitých metód elektrickej charakterizácie. Obsahuje teoretický úvod do základov polovodičovej techniky, so zameraním na PN priechod a jeho vlastnosti. Práca obsahuje teoretický opis meracích prístrojov, meracích metód a ďalej prechádza k samotnému návrhu meracieho pracoviska. Vzorky zmerané pomocou navrhnutého pracoviska sú analyzované graficky aj numericky a navzájom porovnané.
Kľúčové slová:termovízna kamera, teplotné vlastnosti, PN dióda, SiC, volt-ampérová charakteristika

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene