24. 8. 2019  13:32 Bartolomej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Jakub Seewald
Identifikačné číslo: 55721
Univerzitný e-mail: jakub.seewald [at] stuba.sk
 
Odborný administratívny pracovník - Kancelária pre rozvoj FEI STU (FEI)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SEEWALD, J. -- MURÍN, J. Počítačové modelovanie a simulácia elektro-teplotných polí v mikroelektronických prvkoch. Bakalárska práca. Bratislava : FEI STU, 2013. 40 s.

Originálny názov: Počítačové modelovanie a simulácia elektro-teplotných polí v mikroelektronických prvkoch
Anglický názov: COMPUTATIONAL MODELING AND SIMULATION OF ELECTRO-THERMAL FIELDS IN MICROELECTRONIC PARTS
Autor: Bc. Jakub Seewald
prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Pracovisko: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ústav automobilovej mechatroniky
Druh publikácie: Kvalifikačné práce
Vysoká škola: Fakulta elektrotechniky a informatiky - FEI STU
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania: Bratislava
Rok vydania: 2013
Počet strán: 40
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kľúčové slová: slovenčina: aktuátory, metóda konečných prvkov, finite element method, Automobile Electronics
 
Záznam vložil: Bc. Jakub Seewald
Posledná zmena: 03.06.2016 04:05 (Import dát z knižnice)