24. 8. 2019  14:10 Bartolomej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Jakub Seewald
Identifikačné číslo: 55721
Univerzitný e-mail: jakub.seewald [at] stuba.sk
 
Odborný administratívny pracovník - Kancelária pre rozvoj FEI STU (FEI)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Počítačové modelovanie a simulácia elektro-teplotných polí v mikroelektronických prvkoch
Autor: Bc. Jakub Seewald
Pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Oponent:prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Počítačové modelovanie a simulácia elektro-teplotných polí v mikroelektronických prvkoch
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť na základe výskumu existujúcich spôsobov využitia funkcií elektro-mechanických aktuátorov modely termo-elektrických a termo-mechanických aktuátorov a uskutočniť analýzu vplyvu vstupných okrajových podmienok na generované teplo a výsledné posunutie a sily. Na základe získaných a skompletizovaných teoretických podkladov v úvodných častiach práce popisuje základy výpočtu metódy konečných prvkov. V ďalšej časti je popísané vytvorenie modelu v programe ANSYS, kde prebehla elektro-tepelná a termo-mechanická analýza jednoduchých a komplikovanejších kaskádových aktuátorov s rôznymi uhlami. V závere práce sú spracované výsledky všetkých analýz, ktoré boli vypočítané pomocou programu ANSYS. Súčasťou bakalárskej práce je na konci uvedený tutoriál na riešenie podobnej elektro-tepelnej a termo-mechanickej úlohy.
Kľúčové slová:aktuátory, termo-mechanický aktuátor, elektrotepelný aktuátor, metóda konečných prvkov, ANSYS

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene