15. 12. 2019  21:36 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Jančovič
Identifikačné číslo: 55747
Univerzitný e-mail: peter.jancovic [at] stuba.sk
 
2613V25  elektronika a fotonika D-EF
FEI D-EF-ELU den [roč 3]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
ELU-SAV, 3. ročník

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Radiačná odolnosť CZ a NCZ MOS štruktúr
Autor: Ing. Peter Jančovič
Pracovisko: Katedra mikroelektroniky (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Žiška, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Benkovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Radiačná odolnosť CZ a NCZ MOS štruktúr
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá problematikou vlastností ožiarených MOS štruktúr s CZ a NCZ substrátom a diagnostikou ich porúch. Pri skúmaní elektrofyzikálnych vlastností MOS štruktúr boli použité metódy C-U a C-t. V prvej kapitole je vysvetlená teória MOS štruktúry. Druhá kapitola práce sa zaoberá problematikou vplyvu ionizačného žiarenia na vlastnosti MOS štruktúry. V tretej kapitole sú vyhodnotené výsledky experimentu a vypracované grafy získané z C-U a C-t meraní.
Kľúčové slová:MOS štruktúra, CZ a NCZ, radiačná odolnosť

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene