26. 9. 2020  20:15 Edita
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Erik Kučera, PhD.
Identifikačné číslo: 55901
Univerzitný e-mail: erik.kucera [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)

     Absolvent     Výučba
     
Záverečná práca     
          
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Nikolas Bólya
Ovládanie a monitorovanie zariadení s využitím počítačom generovanej reality a IoT
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Nikolas Bólya
Protokol MQTT pre Internet of Things
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Szabina Bucsai
Ovládanie a monitorovanie IoT zariadení s využitím zmiešanej reality
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Gábor Feketevízi
Interaktívne zrkadlo pre inteligentnú domácnosť
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Gábor Feketevízi
Internet of Things v modelovej inteligentnej domácnosti
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Filo
Aplikácia pre Internet of Things využívajúca Low-Power Wide-Area Network
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Simona Glagoličová
Využitie komunikačných botov v praktických aplikáciách
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je rozpracovaná
DPAutor: Bc. Ivana Hirjáková
Využitie virtuálnej reality v priemyselnej aplikácii
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marián Hók
Podporný informačný systém pre vybrané procesy v malom pivovare
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Jahič
Interaktívna vzdelávacia aplikácia v 3D engine pre objektovo orientované programovanie
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Dominik Janecký
Využitie aplikácie virtuálnej reality ako príspevok pri zvládaní fóbií
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Jenikovský
Tvorba 3D vizualizácie založenej na vlastnom grafickom frameworku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Alena Kostuňová
Využitie metód výpočtovej inteligencie na vyhodnocovanie kvality zvarov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Lea Lapšanská
Tvorba komunikačného bota pre praktickú aplikáciu
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ľuboš Lehota
Rozpoznávanie emócií
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Roman Leskovský
Príspevok v oblasti vyhodnocovania ergonómie pracoviska
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Miloš Medo
Moderné metódy data miningu v praktických aplikáciách
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Molnár
Využitie 3D enginu na vývoj autonómneho vozidla
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mária Novotná
Využitie virtuálnej reality v praktických aplikáciách v priemysle a vo vzdelávaní
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Ondrejovič
Edukačná hra vyvinutá v 3D engine pre oblasť informačno-komunikačných technológií
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Ondrejovič
Využitie moderných 3D enginov v produktových vizualizáciách
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Pap
Multiplatformový vývoj mobilných aplikácií prepojených s mikrokontrolérom pre účely IoT
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Danijela Pavlovič
Mobilná aplikácia pre malý autoservis
jún 2021Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Potfaj
Server plánovacieho asistenta
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Rosival
Ovládanie a monitorovanie mechatronických zariadení s využitím zmiešanej reality
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marek Saal
Komunikačný bot pre vyhľadávanie receptov v slovenskom jazyku
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Salamon
Mobilný plánovací asistent
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Štěpánek
Multiplatformová aplikácia pre získavanie dát o lokalitách s bezbariérovým prístupom
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Michaela Štetáková
Webová aplikácia na správu objednávok reklamnej agentúry
jún 2021
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Patrik Šuba
Vývoj autonómneho vozidla vo virtuálnom prostredí
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Tarasovič
Využitie moderných 3D enginov v priemysle a inteligentnej domácnosti
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Valašík
Aplikácia pre Internet of Things využívajúca Sigfox protokol
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Zaujec
Ovládanie a monitorovanie zariadení IoT s využitím počítačom generovanej reality
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná