28. 10. 2020  1:49 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Oto Haffner, PhD.
Identifikačné číslo: 56107
Univerzitný e-mail: oto.haffner [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)

     Absolvent          
     
Projekty     
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomír Barantal
Tvorba 2D herného enginu s využitím C++/SDL2/OpenGL
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Miroslav Belák
Inovatívna forma mobilnej aplikácie pre vzdelávacie účely s využitím rozšírenej reality
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Michal Čech
Modelovanie a simulácia výrobných procesov v automobilovom priemysle
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Červenka
Inovatívne metódy prezentácie produktov v ecommerce prostredí
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Dzvoník
Využitie hlasových asistentov v praktických aplikáciach
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: František Frkala
Simulácia ľudských pracovných činností vo výrobných procesoch
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Dominik Fullajtár
Využitie štandardu Web Components pre návrh webovej aplikácie
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Dávid Gavenda
Modelovania a simulácia výrobných procesov v Siemens PlantSimulation s využitím jazyka SimTalk
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Herceg
Mobilná podpora ovládania a monitorovania zariadení IoT
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca je rozpracovanáDP
Autor: Bc. Oliver Hollý
An analysis of machine learning approaches to cyber-security threat detection and malware activity using the Transformer architectures
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lukáš Horecký
Využitie algoritmov rozpoznávania obrazov pre praktické aplikácie
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Chlebovec
Prezentácia produktov v e-commerce prostredí s využitím rozšírenej reality
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kamil Kolárik
Aplikácia multikriteriálneho a multivariantného rozhodovania
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Karol Krist
Co-working aplikácia pre teamové projekty
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Moravčík
Rozpoznávanie prekážok pomocou strojového videnia
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Rimovský
Lokalizácia autonómneho transportného systému
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Daniel Rosa
Komunikačný bot pre e-shop
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Sány
Zvyšovanie dojazdu elektromobilu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Schmidt
Využitie strojového videnia v reálnych aplikáciách
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je rozpracovanáBP
Autor: Andrea Slaninková
Tvorba výučbových modulov pre Robot operating system
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Slezák
Využitie zmiešanej reality na ovládanie a monitorovanie mechatronických zariadení
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Ondrej Straka
Webové služby komunikujúce s bankovým prostredím podľa smernice PSD2
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Špaček
Virtuálny návrh a simulácia automatizovanej a robotizovanej bunky pre technologické centrum
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dávid Špak
Návrh webovej aplikácie s využitím špecifikácie webových komponentov
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Miroslav Trnavský
Meranie 3D objektov pomocou fotogrametrie s využitím knižnice OpenCV a neurónových sietí
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Uradník
Návrh elektronického diferenciálu pre malé elektrické vozidlo
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca je rozpracovaná
BP
Autor: Veronika Vaškovičová
Využitie programového systému ControlWeb a VisionLab pre strojové videnie
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Radovan Vranovič
Modelovanie a simulácia výrobného procesu
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Radovan Vranovič
Modelovanie a simulácia výrobných procesov
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná