Jul 18, 2019   7:16 a.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Krátky, PhD.
Identification number: 56202
University e-mail: qkratkyp [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Innovative Application within the International Competition
Written by (author): Ing. Peter Krátky, PhD.
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Opponent:Ing. Dušan Zeleník, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
Summary:Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť inovatívnu aplikáciu v rámci zadania medzinárodnej súťaže Imagine Cup 2011 v kategórii softvérový návrh, ktorej tohtoročná téma znie "Predstavte si svet, kde technológie pomáhajú riešiť najvážnejšie problémy". Dokument opisuje navrhované riešenie problému nedostatku pohybu u ľudí a realizáciu riešenia systémom. Systém má za cieľ motivovať ľudí k aktívnemu pohybu a upevniť u nich zdravý životný štýl. Základom je meranie pohybovej aktivity, vyhodnocovanie nameraných údajov a poskytovanie personalizovaného odporúčania tréningového plánu. Pravidelná fyzická aktivita je podporovaná viacerými formami motivácie pre rôzne vekové skupiny. Systém pozostáva z aplikácie pre mobilné telefóny, ktorá zabezpečuje meranie pohybu a monitorovacej aplikácie, ktorá poskytuje kompletné štatistiky o fyzickej aktivite v porovnaní s odporúčanými hodnotami. Dokument sa podrobne venuje špecifikácii a návrhu monitorovacej aplikácie a personalizovanému výberu rád v oblasti zdravej životosprávy. Táto časť je ťažiskom autorovej bakalárskej práce.
Key words:systém na motiváciu k pohybu, Imagine Cup 2011, inovatívna aplikácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited