Jul 24, 2019   10:31 a.m. Vladimír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Krátky, PhD.
Identification number: 56202
University e-mail: qkratkyp [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Final thesis     Projects     
Publications     Placements     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:User Modeling Using Social and Game Principles
Written by (author): Ing. Peter Krátky, PhD.
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Modelovanie používateľa využitím sociálnych a herných princípov
Summary:Cieľom diplomovej práce je návrh a overenie metódy pre modelovanie osobnostných charakteristík používateľa na základe jeho aktivity v počítačovej hre. Dokument obsahuje návrh počítačovej hry pre zaznamenávanie údajov o používateľovej interakcií s rozhraním a s hernými prvkami. Ďalej opisuje spracovanie, analýzu údajov a konštrukciu modelu pre odvodenie osobnostného profilu hráča. V práci je analyzované, ktoré herné prvky pútajú väčšiu pozornosť hráčov, a pre ktoré osobnosti hráčov sú najzaujímavejšie. Najsilnejším prvok v hre boli úlohy, mechanizmus bodov bol preferovaný u extrovertných hráčov. Korelačnou analýzou boli preskúmané závislosti medzi osobnostnými črtami hráča a jeho aktivitou v hre. Jedným z výsledkov je súvislosť svedomitosti hráča a množstva zbieraných bodov. V závere práca opisuje lineárny regresný model pre predikciu troch osobnostných čŕt hráča a jeho vyhodnotenie. Práca ukazuje existenciu súvislostí medzi hernou aktivitou a osobnosťou hráča a zároveň prináša spôsob pre modelovanie jeho osobnostného profilu na základe interakcie s hrou.
Key words:modelovanie používateľa, osobnostný profil, návrh hier

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited