Oct 22, 2020   5:01 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Viliam Kubis
Identification number: 56205
University e-mail: xkubisv [at] stuba.sk
 

Contacts
     
Graduate
     
Final thesis          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Innovative integrated development environment for Lua language
Written by (author): Ing. Viliam Kubis
Department: Institute of Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Inovatívne integrované vývojové prostredie pre jazyk Lua
Summary:
Vývoj softvéru sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou mnohých priemyselných aj obchodných odvetví našej spoločnosti, pričom s rozsiahlejším, zložitejším a komplexnejším softvérom sa zväčšuje potreba softvérový produkt vyvíjať efektívnejšie, prehľadnejšie a hlavne rýchlejšie. Šetrenie času programátora pri vývoji alebo údržbe softvéru je dôležité z mnohých aspektov, medzi ktoré patrí aj zníženie nákladov na vývoj alebo údržbu softvérového produktu a zrýchlenie dodania výsledného riešenia. Súčasné integrované vývojové prostredia (IDE) ponúkajú množstvo pomôcok pre uľahčenie správy zdrojového kódu, avšak v samotnej prezentácii zdrojového kódu sa držia zaužívaného zobrazenia zdrojového kódu na základe súborov, do ktorých daný zdrojový kód patrí. Medzi inovatívne prístupy patrí abstrakcia od fyzickej (súborovej) štruktúry projektu a jeho vizualizácia založená na základe jeho logickej štruktúry. Táto práca sa zaoberá možnosťami inovatívnej vizuálnej prezentácie zdrojového kódu používateľovi ako aj inovatívnymi technikami navigácie v samotnom zdrojovom kóde. Dokument analyzuje súčasný stav integrovaných vývojových prostredí a prináša súhrn noviniek a vylepšení, ktoré by malo integrované vývojové prostredie pre jazyk Lua ponúkať. Prezentuje prototyp navrhnutého softvérového riešenia inovatívneho IDE, ktoré je založené na presnej syntaktickej analýze zdrojového kódu a ponúka používateľovi mnoho inovatívnych vlastností a možností ako aj kompletnú zmenu zaužívanej vizuálnej prezentácie zdrojového kódu.
Key words:
IDE, integrované vývojové prostredie, Lua, GUI, window managers, parsing, AST, abstract syntax tree, Qt, ZUI, Zoom User Interface, graph, layout manager, HyperLua, Hypergraph

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited