28. 1. 2020  0:58 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Laštinec, PhD.
Identifikačné číslo: 56214
Univerzitný e-mail: jan.lastinec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Systém monitorovania bezpečnostných udalostí
Autor: Bc. Jozef Daxner
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Ján Laštinec, PhD.
Oponent:Ing. Dušan Bernát, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Systém monitorovania bezpečnostných udalostí
Abstrakt:Pojem informačná bezpečnosť je v súčasnosti často spomínaný. Pre dosiahnutie informačnej bezpečnosti väčších organizácií je potrebné využiť robustnejšie riešenie, aké ponúka koncept hĺbkovej obrany. Dobrým riešením je využitie SIEM nástrojov, ktoré ponúkajú mnoho monitorovacích a bezpečnostných nástrojov, čo dopomáha k obrane systému. K takýmto nástrojom patrí aj SecMon, vytvorený a vyvíjaný na FIIT STU. Keďže bol SecMon vytvorený ako inžinierske dielo, oproti iným SIEM nástrojom vytváraných firmami po celom svete, SecMon nepokrýva všetku funkcionalitu a teda je potrebné do neho túto funkcionalitu doimplementovať. Obsahom tejto bakalárskej práce je podať informácie o informačnej bezpečnosti, vysvetliť pojem hĺbkovej obrany a priblížiť SIEM nástroje, presnejšie samotný SecMon, ktorý je porovnaný s open-source nástroju OSSIM od spoločnosti AlienVault. Cieľom mojej práce bolo v prvej fáze doimplementovať funkcionalitu filtrov, ktoré slúžia na filtrovanie bezpečnostných udalostí. Následne bolo potrebné opraviť a rozšíriť vzhľad a možnosti vizualizácie spracovaných dát. Boli doplnené a opravené možnosti manipulácie s komponentmi v obrazovke prístrojovej dosky, zobrazenie dát v koláčovom a stĺpcovom grafe a tiež stránkovanie medzi vyfiltrovanými údajmi. Vizualizácia dát sa teda posunula k podobe, akú poskytujú lepšie, dlhšie existujúce SIEM nástroje.
Kľúčové slová:hĺbková obrana, SIEM nástroje, SecMon, informačná bezpečnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene