23. 1. 2020  10:27 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Laštinec, PhD.
Identifikačné číslo: 56214
Univerzitný e-mail: jan.lastinec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Ochrana koncových staníc pomocou kontrolovania DNS dotazov
Autor: Bc. Natália Karelová
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Ján Laštinec, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ochrana koncových staníc pomocou kontrolovania DNS dotazov
Abstrakt:Ľudstvo zaznamenalo v posledných rokoch veľký pokrok v oblasti informatiky a informačných technológií. Dáta uložené na zariadeniach, ktoré sú pripojené na sieti, sa však stále viac stávajú lákadlom pre útočníkov, ktorých cieľom je tieto dáta odcudziť, poškodiť, alebo ich inak znehodnotiť a zneužiť. Útočníci sa často taktiež pokúšajú prebrať kontrolu nad zariadeniami iných používateľov a tieto zariadenia ďalej zneužívať na vykonávanie škodlivej činnosti. Táto práca analyzuje implementáciu mechanizmu DNS sinkholing ako jedného z možných spôsobov ochrany voči infiltrácií škodlivým kódom, čím sa môže zabrániť nie len infikovaniu zariadenia, ale aj tomu, aby nakazené zariadenie vykonávalo škodlivú činnosť pod vedením útočníka. Taktiež sa venuje analýze fungovania systému doménových mien DNS a niekoľkých typov škodlivých kódov a ich komunikačných možností v sieti Internet, pričom sa bližšie zameriava na siete botnet a analyzuje princíp fungovania samotného mechanizmu DNS sinkholing a možnosti jeho implementácie v OS GNU/Linux. Následne hovorí o návrhu riešenia a o samotnej implementácií spomínaného mechanizmu, pričom v prílohách uvádza aj technickú dokumentáciu a používateľskú príručku.
Kľúčové slová:DNS, Sinkhole, BIND

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene