27. 1. 2020  15:38 Bohuš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Laštinec, PhD.
Identifikačné číslo: 56214
Univerzitný e-mail: jan.lastinec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Ochrana koncových staníc pomocou kontrolovania DNS dotazov
Autor: Bc. Jakub Mikolaj
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Ján Laštinec, PhD.
Oponent:Ing. Dušan Bernát, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ochrana koncových staníc pomocou kontrolovania DNS dotazov
Abstrakt:V dnešnej dobe si už nikto nevie predstaviť spoločnosť, školu či inštitúciu bez vlastnej siete napojenej na internet. To so sebou prináša nielen pozitíva, ale aj mnohé riziká, ako napríklad infikovanie zariadení škodlivým kódom, možný únik dát alebo zneužívanie zariadení tretími stranami na ich vlastné účely. A práve na predchádzanie týmto bezpečnostným rizikám je zameraná naša práca. Ochrana už na úrovni siete, je dobrým preventívnym spôsobom. Najľahšie sa bojuje s problémami, ktoré nenastanú. Implementácia mechanizmu DNS sinkhole do DNS servera je účinný spôsob ako sa vyvarovať veľkému množstvu ohrození. V práci sa zameriavame na analýzu DNS servera, opisujeme spôsob jeho fungovania, opísané sú najčastejšie sa vyskytujúce druhy malvérov, špeciálne sa venujeme sieťam botnet a ich komunikácii. Samostatná časť je venovaná opisu mechanizmu DNS sinkhole. Hlavnou časťou práce je návrh vlastného mechanizmu DNS sinkhole, a vytvorenie jeho implementácie v systéme Windows Server, ktorý je schopný účinne blokovať, monitorovať a zaznamenávať prístupy na škodlivé domény. Výstupom je komplexná práca s podrobnou analýzou problematiky a programom, ktorý popisovaný mechanizmus do DNS servera implementuje.
Kľúčové slová:mechanizmus DNS sinkhole, malvér, DNS, malware, sinkhole, DNS server

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene