26. 2. 2020  21:30 Viktor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ján Laštinec, PhD.
Identifikační číslo: 56214
Univerzitní e-mail: jan.lastinec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Simulácia bezpečnej komunikácie v prostredí automobilových sietí
Autor: Ing. Dávid Báňai
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Ján Laštinec, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Filipek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Simulácia bezpečnej komunikácie v prostredí automobilových sietí
Abstrakt:Práca sa zaoberá analýzou automobilových sietí, so zameraním najmä na protokol CAN. Ďalej sa tu nachádza analýza technológií TTEthernet a AVB Ethernet, IPsec, SSL, TLS a MACsec. Práca obsahuje taktiež analýzu simulačných prostredí, pričom sme sa sústredili najmä na simulátor OMNeT++ a jeho možností rozšírenia, pretože ponúka rozšírenia vhodné na simuláciu automobilových sietí. Ďalej sa táto práca zaoberá návrhom a implementáciou nástroja umožňujúceho simuláciu prenosu správ CAN do siete Ethernet a naopak, s využitím bezpečnost- ného protokolu IPsec. Nástroj ponúka možnosť nastavenia vstupnej vzorky pre- mávky automobilu, generovanie simulačného modelu a vstupných parametrov v si- mulačnom prostredí OMNeT++, ako aj vizualizáciu predpokladaných oneskorení v jednotlivých častiach automobilovej siete. Výsledkom práce je nástroj, umožňujúci odhad predpokladaných oneskorení na jednotlivých častiach automobilovej siete pre rôzne vzorky premávky a topológie v automobile, za využitia technológií Ethernet, 802.1Q a 802.1 AVB a bezpečnostného protokolu IPsec. V práci sú taktiež vyhodnotené výkonnostné vlastnosti riešenia pri použití rôznych typov Ethernet-u, ako aj rôznych stratégií pre balenie rámcov CAN do rámcov Ethernet.
Klíčová slova:CAN, Ethernet, simulácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně