Feb 24, 2020   1:47 a.m. Matej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ján Laštinec, PhD.
Identification number: 56214
University e-mail: jan.lastinec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Simulation of secure communication in vehicular networks
Written by (author): Ing. Dávid Báňai
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Ján Laštinec, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Filipek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Simulácia bezpečnej komunikácie v prostredí automobilových sietí
Summary:Práca sa zaoberá analýzou automobilových sietí, so zameraním najmä na protokol CAN. Ďalej sa tu nachádza analýza technológií TTEthernet a AVB Ethernet, IPsec, SSL, TLS a MACsec. Práca obsahuje taktiež analýzu simulačných prostredí, pričom sme sa sústredili najmä na simulátor OMNeT++ a jeho možností rozšírenia, pretože ponúka rozšírenia vhodné na simuláciu automobilových sietí. Ďalej sa táto práca zaoberá návrhom a implementáciou nástroja umožňujúceho simuláciu prenosu správ CAN do siete Ethernet a naopak, s využitím bezpečnost- ného protokolu IPsec. Nástroj ponúka možnosť nastavenia vstupnej vzorky pre- mávky automobilu, generovanie simulačného modelu a vstupných parametrov v si- mulačnom prostredí OMNeT++, ako aj vizualizáciu predpokladaných oneskorení v jednotlivých častiach automobilovej siete. Výsledkom práce je nástroj, umožňujúci odhad predpokladaných oneskorení na jednotlivých častiach automobilovej siete pre rôzne vzorky premávky a topológie v automobile, za využitia technológií Ethernet, 802.1Q a 802.1 AVB a bezpečnostného protokolu IPsec. V práci sú taktiež vyhodnotené výkonnostné vlastnosti riešenia pri použití rôznych typov Ethernet-u, ako aj rôznych stratégií pre balenie rámcov CAN do rámcov Ethernet.
Key words:CAN, Ethernet, simulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited