18. 1. 2020  0:57 Bohdana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Laštinec, PhD.
Identifikačné číslo: 56214
Univerzitný e-mail: jan.lastinec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Inteligentné snímače v elektromobile
Autor: Ing. Mgr. Márius Rak
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Ján Laštinec, PhD.
Oponent:Ing. Ján Hudec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Inteligentné snímače v elektromobile
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie komunikačného zariadenia medzi senzormi vozidla a riadiacou jednotkou vozidla. Senzory môžu namerané hodnoty vysielať rôznymi rozhraniami. Zariadenie konvertuje signál z rozhrania snímača na signál, ktorý používa riadiaca jednotka. Následne skonvertované hodnoty posiela po CAN zbernici riadiacej jednotke. Navrhnuté zariadenie pracuje s viacerými rozhraniami bez nutnosti hardvérových zmien. Projekt rozoberá výmenu a získavanie dát na rôznych rozhraniach podľa ich vlastných komunikačných protokolov. Ďalej pojednáva návrhom a realizáciou zariadenia určeného na dané spracovanie dát a opisuje implementáciu softvéru pre toto zaradenie.
Kľúčové slová:senzory, meranie, elektromobil

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene