18. 1. 2020  2:07 Bohdana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Laštinec, PhD.
Identifikačné číslo: 56214
Univerzitný e-mail: jan.lastinec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vzdialené programovanie vnorených systémov
Autor: Bc. Milan Poliak
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Ján Laštinec, PhD.
Oponent:Ing. František Kudlačák
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vzdialené programovanie vnorených systémov
Abstrakt:Vzdialené programovanie mikroprocesorov je ideálna metóda aktualizácie programov procesorov v prostrediach, kde je neefektívne alebo nemožné pri každom nahrávaní nového programu do procesora tento procesor odpájať zo systému a používať fyzické programátory. Cieľom tejto práce je navrhnutie a implementácia spôsobu programovania mikroprocesorov po zbernici Controller Area Network (CAN). Riešenie je vytvorené pre mikroprocesory rodiny STM32F105 a poskytuje jednoduchý spôsob programovania viacero zariadení zároveň. Práca je rozdelená na tri časti. V prvej časti je analyzovaná problémová oblasť. V druhej časti je navrhnuté a implementované riešenie vzdialeného programovania pomocou bootloadera a v poslednej časti sa venujem zhodnoteniu práce a dosiahnutých výsledkov.
Kľúčové slová:vzdialené programovanie mikroprocesorov, bootloader, zbernica controller area network

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene