29. 1. 2020  6:51 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ján Laštinec, PhD.
Identifikačné číslo: 56214
Univerzitný e-mail: jan.lastinec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Monitorovanie nežiadúcej prevádzky z prostredia Internetu
Autor: Bc. Matej Horváth
Pracovisko: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: Ing. Ján Laštinec, PhD.
Oponent:Ing. Dušan Bernát, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Monitorovanie nežiadúcej prevádzky z prostredia Internetu
Abstrakt:Problematika monitorovania útokov na servery je a s vysokou pravdepodobnosťou bude aj v budúcnosti dôležitá. Dokument analyzuje systém logovania do logovacích súborov v operačnom systéme GNU/Linux, a taktiež existujúce typy útokov na servery s týmto operačným systémom. Cieľom práce je navrhnúť prehľadný spôsob zobrazenia informácií získaných z logovacích súborov a implementácia nástroja, ktorý ho využije. Dokument obsahuje návrh takéhoto riešenia a taktiež analyzuje existujúce riešenia tohto problému. Návrh je realizovaný implementáciou nástroja pre operačný systém GNU/Linux, ktorého správnosť v práci overíme.
Kľúčové slová:log, linux, utoky na server

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene